-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12567)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9897)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4536)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2401)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1420)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1268)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1070)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(794)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(740)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد تحقيق دربارة تاريخ اسلام، چه نويسندگاني داراي آثار ارزشمند تر و علمي تر هستند؟

خوب بود سطح دانش، خواسته و تسلط يا عدم تسلط شما نسبت به زبان عربي را مرقوم مي داشتيد تا كتاب هاي سودمند و متناسب را براي شما معرفي ميكرديم.

اگر كسي بخواهد در تاريخ اسلام تحقيق كند، ابتدا مي بايست توجه نمايد كه در كتاب هاي تاريخي، روايات ناصحيح و دروغ بسيار است و حتماً بايد زمينه و توانايي علمي براي تشخيص درست از نادرست را داشته باشد و با يك سري معيارها حركت نمايد تا دچار خطا و لغزش نگردد.

نيز مي بايست به منابع كهن مراجعه نمايد. اينك برخي از منابع كهن را كه به فارسي ترجمه شده و در بازار موجود است، به ترتيب قدمت آن ها ذكر مي كنيم:

1ـ كتاب سليم، نويسنده سليم بن قيس هلالي، متوفاي 90 هجري؛ اين كتاب به فارسي ترجمه شده و به نام اسرار آل محمد در بازار موجود است.

2ـ سيره النبي، نويسنده محمد بن اسحاق، متوفاي 151 ه‍ . ق؛ اين كتاب به فارسي ترجمه شده و به نام سيرت رسول الله موجود است. مترجم اين كتاب رفيع الدين اسحاق بن محمد همداني، معروف به قاضي ابر قوه است.

3ـ سيره النبويه، نويسنده عبدالملك بن هشام، متوفاي 213 ه‍ . ق؛ اين كتاب توسط سيد هاشم رسولي به فارسي ترجمه شده است.

4ـ تاريخ يعقوبي، نويسنده احمد بن واضح يعقوبي، متوفاي 284 ه‍ .ق؛ اين كتاب توسط دكتر محمد ابراهيم آيتي به فارسي ترجمه شده است.

5ـ تاريخ الامم و الملوك، معروف به تاريخ طبري، نويسنده محمد بن جرير طبري، متوفاي 311 ه‍ . ق؛ مترجم ابوالقاسم پاينده.

6ـ الفتوح، نويسنده ابن اعثم كوفي، متوفاي 314 ه‍ . ق؛ كه به فارسي ترجمه شده است.

7ـ مروج الذهب، معروف به تاريخ مسعودي، نويسنده علي بن حسين مسعودي، متوفاي 346 ه‍ . ق؛ اين كتاب توسط ابوالقاسم پاينده به فارسي ترجمه شده است.

از اين كتاب ها تاريخ طبري از همه مفصل تر است. تاريخ يعقوبي هم مختصر است و هم از بقية كتاب ها معتبرتر است.

پژوهشگر در تاريخ اسلام مي بايست از تحقيقات ديگران بهره بگيرد؛ علامه سيد مرتضي عسكري، سيد جعفر شهيدي، محمود ابوريه، جعفر مرتضي عاملي، باقر شريف قرشي و هاشم معروفي حسني از جمله افراد نامداري هستند كه در زمينة تاريخ اسلام آثار با ارزشي ارائه دادهاند.

اينك معرفي چند كتاب سودمند از نويسندگان معاصر در مورد تاريخ اسلام:

1ـ تاريخ پيامبر اسلام(ص) نويسنده دكتر محمد ابراهيم آيتي؛

2ـ فروغ ابديت (مربوط به زندگاني پيامبر(ص)) نويسنده جعفر سبحاني؛

3ـ فروع ولايت (مربوط به زندگاني امام علي(ع) نويسنده جعفر سبحاني؛

4ـ نقش عايشه در تاريخ اسلام، نويسنده علامه سيد مرتضي عسكري؛

5ـ عبدالله بن سبأ، نويسنده سيد مرتضي عسكري؛

6ـ يكصدوپنجاه صحابي ساختگي، نويسنده سيد مرتضي عسكري؛

7ـ نقش ائمه در احياي دين، نويسنده سيد مرتضي عسكري؛

8ـ سيرة صحيح پيامبر بزرگ اسلام، نويسنده جعفر مرتضي عاملي، مترجم حسين تاج آبادي؛

9ـ امام علي بن ابي طالب، نويسنده عبدالفتاح عبدالمقصود؛

10ـ تاريخ سياسي اسلام، نويسنده صادق آينه وند؛

11ـ محمد خاتم پيامبران، تأليف، جمعي از نويسندگان؛

12ـ سيره پيشوايان، نويسنده مهدي پيشوايي؛

13ـ زندگاني دوازده امام، نويسنده هاشم معروف حسني، مترجم محمد درخشنده؛

14ـ زندگاني تحليلي پيشوايان ما، نويسنده عادل اديب، ترجمه اسدالله مبشري؛

15ـ سقيفه، نويسنده محمد رضا مظفر؛

16ـ نشانه هاي دو مكتب، نويسنده سيد مرتضي عسكري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.