-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13174)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9003)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26450 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا اصلاً بايد معتقد به دين و اسلام باشيم؟

اگر مقصود اين است كه چه لزومي دارد به دين معتقد باشيم و اگر دين نداشته باشيم، چه ميشود و چه اتفاقي ميافتد، پاسخ اين است كه: چون خود را دوست داريم و به سعادت و خوشبختي خويش علاقهمند و از شقاوت و بدبختي گريزانيم، بايد دين خدا را بپذيريم و معتقد به آن باشيم و به احكام ديني پايبند باشيم، زيرا احكام و دستورها و قوانين و مقرّرات ديني در جهت تأمين سعادت انسان است. حركت نكردن در جاده مستقيم دين الهي، مساوي با سقوط در منجلاب بدبختي است. قرآن ميفرمايد: اين قرآن به راهي كه استوارترين راهها است هدايت ميكند. و به مؤمناني كه اعمال صالح انجام ميدهند، بشارت ميدهد كه براي آنها پاداش بزرگي است.(1)

نيز فرمود: اي كساني كه ايمان آوردهايد؟ دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه شما را به سوي چيزي ميخوانند كه شما را حيات ميبخشد.(2)

پس چون دين راههاي خوشبختي را به انسان نشان ميدهد و انسان هم طالب خوشبختي است، دين را ميپذيرد.

به عبارت ديگر: هر انساني خواهان سعادت و خوشبختي است، اما در بسياري مواقع دچار خطا و اشتباه ميشود و به همه چيزهايي كه باعث نجات انسان و سعادت و خوشبختي او ميشود، آگاهي ندارد.

ديدگاههاي مختلف بشر در مسايل اخلاقي، خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و... يكي از نشانههاي نارسايي فهم و دانش بشري است. در اين مسير فريب شيطان و نفس اماره و انسان را به بيراهه سوق دادن نيز بايد افزود.

از طرف ديگر به دليل عقل و فطرت، انسان به خدا معتقد ميشود. او كه عالِم به تمام اسرار وجود انسان است و راه سعادت و خوشبختي را ميداند، زيرا انسان را آفريده و ميداند راه خوشبختي او چيست و چه چيزهايي انسان را وسوسه و گمراه كرده، از راه سعادت باز ميدارد، پس براي زندگي سعادتمندانه انسان در دنيا و آخرت، راهي را نشان داده و برنامهاي راتنظيم كرده و از طريق پيامبران ابلاغ نموده است. برنامه زندگي و اعتقادات و باورهاي صحيح، چيزي جز دين نميباشد، پس انسان به آن نياز دارد.

اما اين كه چرا بين اديان الهي، اسلام را بايد بپذيريم، علتش اين است كه دين اسلام، كاملترين اديان است. توضيح اين كه: پيامبران يكي پس از ديگري براي هدايت انسان آمدهاند و بشر در تعليمات انبيا مانند يك دانشآموز بوده كه او را از كلاس اوّل تا آخرين كلاس بالا برند، از اين رو دين را تدريجاً و بر حسب استعداد جامعه انساني عرضه نمودهاند، تا آن كه بشر به مرتبهاي رسيد كه استعداد دريافت دين كامل را پيدا كرد.

در اين مرحله دين به صورت كامل و جامعِ سعادت دنيا و آخرت توسط حضرت محمد(ص) عرضه شد. چون به صورت كامل عرضه شد، همه مردم مكلّف گرديدند از دين اسلام پيروي كنند.

پي نوشتها:

1. انفال (8) آيه 24.

2. اسرا (17) آيه 9.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.