-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12790)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كسي كه خدا را يكي بداند و دين اسلام را قبول كند مسلمان است؟ مسلمان واقعي كيست؟

كسي كه اقرار به يگانگي خدا و به پيامبري پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) داشته باشد مسلمان است.

گرچه نماز نخواند يا روزه نگيرد يا مرتكب گناهان بشود. البته اين اسلام، ظاهري است، يعني اسلامي است كه بايد سايرين او را مسلمان بدانند و خون و مال او محترم است و نبايد به جان و مال او متعرض شوند.

اسلام هر شخص در سه مرحله مشخص ميشود:

1- در مرحله عقيده و اعتقاد.

2- عمل.

3- تسليم واطاعت.

در مرحله عقيده هر فردي كه عقيده به وحدانيت خدا (توحيد) و نبوت (پيامبر پيامبر اسلام) و معاد (زنده شدن پس از مرگ) داشته باشد مسلمان است.

در مرحله عمل بايد به دستورهاي عملي اسلامي مانند نماز و روزه و... عمل كند.

در مرحله تسليم و اطاعت بايد از پيامبر و امام و پيشواي عادل تبعيّت كند.

برخي از مسلمانان فقط در مرحله عقيده مسلمان هستند و برخي در مرحله عقيده و عمل برخي دستورها مسلمان هستند و نسبت به برخي ديگر از دستورها اهل عمل نيستند. بعضي از مسلمانان در مرحله عقيده و عمل پاي بند اسلام هستند، ولي در مرحله اطاعت از پيامبر (در زمان پيامبر) يا اطاعت از امام (در زمان ائمه) يا اطاعت از اولي الامر، (صاحب امر، رهبر و فقيه عادل) پاي بند نيستند.

مسلمان واقعي (كسي كه در تمامي مراحل پاي بند باشد) مخصوصاً در مرحله عمل و ايمان جز اين نميباشد، البته ايمان داراي مراتب است و ممكن است ايمان فردي ضعيف و در مرتبه پايين باشد امّا ايمان كسي قويتر و در مرحله بالاتر باشد.

پيامبر(ص) فرمود: المسلم من سلم المسلون مِن لسانه و يده؛(1) مسلمان(واقعي) كسي است كه مسلمانان ديگر از زبان و دست او در امان باشند.

باز فرمود: مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ظلم ميكند و نه دشنام ميدهد. چنان كه به او خيانت نميكنند و دروغ نميگويد.(2)

در برخي از روايات آمده است: اساس اسلام حُبّ اهل بيت پيامبر(ص) است.(3)

پيامبر(ص) فرمود: اساس اسلام محبت به من و محبت به اهل بيت من است.(4)

پي نوشتها:

1. ميزان الحكمة، عنوان 1868، حديثهاي 8778 و 8779 و 8780.

2. همان.

3. همان، عنوان 1874، حديثهاي 8804 و 8805.

4. همان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.