-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13086)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12894)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8993)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1234)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26461 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مسئله رؤيت هلال ماه كه گاه در كشورهاي اطراف ديده ميشود، ولي در كشور ما ديده نميشود و يا حكمي كه توسط علماي خودمان صادر ميشود اما در همين زمينه با هم اختلاف دارند! مگر احكام جهان اسلام با همديگر فرق ميكند، در حالي كه اسلام حد و مرز نميشناسد؟ چرا از علم كمك گرفته نميشود؟

هلال اول ماه در واقع يكي بيش نيست، يعني براي همه انسانهاي روي كره زمين روز اول ماه با تفاوت چند ساعت يك روز بيشتر نيست. اين طور نيست كه دو يا سه روز اول ماه داشته باشيم.

در اين مسئله دو مطلب قيد شده است:

1 - از حديث صم للرؤية و افطر للرؤية ديدن انسانها ملاك اول ماه قرار داده شده است.

2 - ديدن هر شخص در هر منطقه و افقي كه هست، براي خودش و هموطنانش ملاك است، مثلاً اگر شخصي در تهران ماه را ببيند، نميتوان براي منطقه خراسان كه افق ديگري دارد، آن رؤيت را ملاك قرار داد.

بنابراين رعايت اين دو مسئله باعث بروز اين مشكلات و اختلافها شده است.

اگر دست از اين دو مبنا برداريم و حديث صم للرؤية و افطر للرويه را به اين معنا بگيريم كه هر كجا ماه ديده شد، براي همه جا رؤيت ثابت ميشود و از طرفي لزومي نداشته باشد كه ديدن ماه با چشم معمولي باشد، بلكه اگر با تلسكوپ و دوربينهاي قوي ماه را ديديم اول ماه ثابت شود، اين اختلافها در هر صورت فعلاً آنچه علما و فقها و متخصصان در علوم اسلامي بدان دست يافتهاند، بدين صورت است.

1 - تعدادي از فقها از حديث مذكور ديدن ماه با چشم عادي و افق و منظقه مكلف را فهميده و گفتهاند: ديدن ماه در يك منطقه و مناطقي كه با آن هم افق باشند، (خواه اين دو منطقه هم افق قسمتي از آن در يك كشور و قسمت ديگر در كشور ديگر باشد مثل اين كه اگر در خرمشهر ماه ديده شد، براي بصره و فاو و منطقهاي از كويت، گرچه از كشورهاي ديگر هستند ثابت ميشود يا اگر ماه در سرخس ديده شد، براي مناطق هم افق آن گرچه در كشورهاي تاجيكستان و تركمنستان يا افغانستان باشد نيز ثابت است.

2 - برخي ميگويند: اگر در منطقهاي ماه ديده شد، براي كل نيمكرهاي كه با آن منطقه در شب بودن يكي است، ماه ثابت ميشود، مثلاً اگر در بغداد ماه ديده شد، براي افغانستان و ايران و كل نيمكره زمين، اول ماه ثابت ميشود.

نكته: در هر صورت اختلاف در اول ماه كه باعث اختلاف و سردرگمي ميشود، به خاطر حساسيت بيش از حد آن است. اگر حساسيتها را كنار بگذارند، مشكلي پيش نميآيد، مانند قديم كه ارتباط شهرها با همديگر راحت نبود و هيچ مشكلي پيش نميآمد، ولي حالا چون همه دنيا با هم ارتباط نزديك دارند، به سرعت همه جا و از همه اخبار مطلع ميشوند، در نتيجه حساسيتها ايجاد ميشود. حالا هم اگر هر كس به وظيفه شرعي و به فتواي مرجع تقليد خود عمل كند، مشكل پيش نميآيد، چون مرجع تقليد، مبناي مشخصي در رؤيت هلال ماه دارد.

اگر ماه را خودش ببيند يا دو نفر عادل كه ماه را ديدهاند، به او بگويند ماه را ديدهايم، اول ماه ثابت ميشود. اگر خود نبيند يا دو نفر عادل به او خبر ندهند و در هر صورت ترديد داشته باشد، اول ماه ثابت نميشود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.