-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12882)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8949)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1566)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اگر زن نسبت به شؤون اسلام پاي بند نباشد و آن را سبك شمرد، مثلاً نماز نخواند، وظيفه شوهر چيست؟

نظير اين سؤال را از امام خميني استفتا كردهاند: چندين سال است كه ازدواج كردهام. خودم خيلي دنبال مسائل ديني و شرعي هستم و مقلّد امام ميباشم، ولي متأسفانه همسرم زياد به مسائل ديني اهميّت نميدهد و بعضي اوقات پس از خيلي سر و صدا يك دفعه نماز ميخواند و چند دفعه نميخواند و اين امر، مرا زياد رنج ميدهد. در اين جا وظيفه من چيست:

1- آيا خوردن غذايي كه او درست ميكند از نظر شرعي جايز است؟

2- آيا در اين مورد در روز قيامت من مسئول نيستم؟

3- آيا در اثر بي توجهي او به دين، بايد او را طلاق داد؟

اگر منكر خدا يا رسول يا يكي از ضروريات دين نيست، پاك است و بايد او را امر به معروف كنيد و اگر مؤثر نباشد، شما معذور هستيد و لازم نيست طلاق دهيد و اختيار طلاق در دست خود شما است.(1)

اگر همسر شما منكر اصل نماز و روزه و حج و ساير ضروريات دين نيست و فقط از روي تنبلي و بي حالي و عدم آگاهي از حقيقت و آثار اعمال نماز نميخواند، بايد با توجه به مراتب امر به معروف و آگاهي از شرايط، اين واجب ديني را به انجام برسانيد. گاهي امر به معروف عملي كارسازتر است. با تقيّد و التزام عملي به اجبات مانند نماز و نشان دادن دغدغه به خاطر آن، مانند اوّل وقت خواندن و مراقبت بر شرايط آن، هم چنين انجام دادن وظايف همسري و به طور كلي نشان دادن تأثير مثبت عبادات در روحيات و رفتار ميتوانيد بهتر امر به معروف نماييد و مؤثرتر است.

در صورتي كه احتمال ميدهيد بعضي تهديدهاي مثبت ميتواند كارساز باشد، انجام دهيد تا چنين روحياتي از همسرتان موجب تأثيرهاي منفي در زندگي شما نگردد.

پي نوشتها:

1. امام خميني، استفتائات، ج 1، ص 486، سؤال 15.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.