-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12568)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1411)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خدمات عرفان و عارفان به جهان اسلام چيست؟

عرفان حقيقي معرفة اله است و عارف آن است كه در قلب او محبتي جز محبت خدا وجود ندارد، بلكه جز خدا را نميبيند وموجودات را وجود ظلي و اعتباري ميشمارد.

هدف از ارسال رسل و انزال كتب، تربيت انسانهاي خداشناس و خداپرست است، به گونهاي كه با تزكيه نفس و كسب معارف الهي به سعادت ابدي و رضوان الهي نايل آيند. قرآن ميفرمايد: خداوند رسولي از خود مردم بر انگيخت كه آياتش را بر آنها ميخواند و آنها را تزكيه ميكند و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت ميآموزد.(1) و فرمود: هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده است.(2)

عرفاي حقيقي اسلام از دو جهت در احياي معارف اسلام نقش دارند: يكي در اين جهت كه با عمل خود مردم را به پاكي، تقوا، بندگي و عشق به خدا دعوت ميكنند كه دعوت باعمل بهترين روش امر به معروف و نهي از منكر است. امام صادق(ع) فرمود: با عمل خويش مردم را به نيكي دعوت كنيد.(3) در حقيقت وجود عالمان، عارفان و مردمان پاك و بي آلايش و عاشق خدا و پيروان قرآن و عترت و عاملان به برنامههاي سعادت بخش اسلام عزيز است كه تودههاي مردم را شيفته دين و دستورهاي شفا بخش آن مينمايد. همه ميدانيم در جامعه زندگي عالمانِ با عمل چقدر در تدين مردم مؤثر ميباشند.

ديگري در جهت نشر كلمات عرشي و انسان ساز اميرالمؤمنان علي(ع) و امامان ديگر(ع)، كساني كه اصحاب ائمه اطهار بودهاند و عرفا خود را به آنان منتسب مينمايند، مانند كميل بن زياد و...كه با سؤالهاي خود درباره حقيقت، عرفان نفس و... موجب شد اميرمؤمنان علي(ع) با بيان بليغ خود از حقايق عرفاني و مراحل حيات معنوي و ذخاير بيكران ديگر خبر داد و دعايي مانند دعاي كميل را تعليم فرمود. عارفان دل سوخته و تربيت يافتگان مكتب اهل بيت در اين دو جهت به جهان اسلام خدمت نمودهاند(4) و خود به مقامات عالي رسيدند. معروف كرخي به دست امام رضا(ع) اسلام آورد و به مقام رسيد، بعضي از دريانوردان نزد معروف از طوفان دريا شكايت كردند، معروف به آنان گفت: هر گاه دريا آشوب شد، او را به سر معروف سوگند دهيد، آرام ميشود. به دستور عمل كردند و بهرهمند شدند.

امام(ع)به معروف فرمود: اين مقام را از كجا به دست آوردهاي؟ عرض كرد: مولاي من سري كه عمري در آستانه ولايت شما فرود آمده است، او را چرا نزد خداوند اين حد قدر نباشد؟(5)

پي نوشتها:

1 - جمعه (62)، آيه 2.

2 - شمس (91)، آيه 9.

3 - بحار الانوار، ج 5، ص 98، حديث 19.

4 - علامه طباطبايي، شيعه در اسلام، ص 108 - 114؛ حسن زاده آملي، مجموعه مقالات، ص 150 - 162.

5 - مجموعه مقالات، ص 158.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.