-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12818)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26532 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از تعصب در دين چيست؟

تعصب به دو قسم مذموم و ممدوح تقسيم مي شود.[15] تعصب كه بار منفي دارد و به معناي لجاجت، تكبر و وابستگي غير منطقي و غير معقول به كسي يا چيزي است، پيامدهاي منفي و تقلي كوركورانه و جمود انديشي را در پي دارد. تعصب بدين معنا از منظر اسلام مذموم بوده و در آموزه هاي ديني از آن شديدا‍ً نكوهش شده است،[16] تا آنجا كه پيامبر(ص) آن را يكي از ويژگي هاي جامعة عصر جاهليت خواند و فرمود: هر كس در دلش به اندازة خزدلي عصبيّت باشد خداوند روز قيامت او را با اعراب جاهليت محشور مي كند.[17] همو فرمود: كسي كه مردم را دعوت به تعصّب كند از ما نيست و كسي به خاطر تعصّب بجنگد از ما نيست....[18]

امام علي(ع) نيز تعصب غير منطقي را عامل انحراف و بدبختي خواند.[19]

تعصب به معناي حمايت از دين و تلاش در نگهباني از دين و كوشش در خصوص ترويج آن، ممدوح بوده و در آموزه هاي ديني بدان سفارش شده است. تعصب ديني كه گاهي از آن به غيرت ديني ياد مي شود، آن است كه هرگاه به دين و مقدسات و ارزش هاي آن اهانت شود و دين زدايي و ارزش ستيزي ظهور نمود، مسلمانان نبايد در برابر آن بي اعتنا باشند، بلكه بايد با بهره گيري از خِرَد و زمان شناسي و جامعه شناسي، به دفاع از دين و مقدسات آن بپردازند. همان گونه كه بزرگان دين در برابر اهانت به دين بي اعتنا نبوده، حتي براي حفظ دين و ارزش هاي آن زحمات طاقت فرسا را متحمل شده و بعضاً به شهادت رسيدند بي ترديد يكي از علل اصلي قيام امام حسين(ع) حفظ دين و ارزش هاي آن بود در قيام امام حسين(ع) غيرت و تعصب ديني به اوج خود رسيد. امويان دين ستيز، دين و مقدسات آن را مورد تعارض قرار داده و از دين جز پوستي باقي نگذاشته بودند از اين رو امام حسين(ع) با خطبه خواندن و سخنراني مردم را به غيرت ديني فرا خواند و مرگ در راه دين را افخار و زينت دانست: خط الموت علي وُلُد آدم مخطّ القلادة علي جيد الفتاة....[20] همچنين امام حسين(ع) در نامه اي به مرم بصره اعلام نمود كه دين و ارزش هاي آن مرده و بدعت ظهور نموده است: من شما را به كتاب خدا و سنّت پيامبر فرا مي خوانم. سنّت مرده و بدعت زنده شده ا ست....[21]

كلمات امام دو پيام مهم داشت: يكم دين زدايي و افول غيرت ديني جامعه را فرا گرفته است.

دوم - امام حسين(ع) همگان را به غيرت ديني فرا خواند و به مسلمان گوشزد نمود كه نبايد در برابر دين ستيزي و ارزش زدايي امويان بي تفاوت باشد.

نكتة قابل دقت آن است كه امام حسين(ع) دشمنان خويش را نيز به غيرت ديني فرا خواند. حضرت در كربلا فرمود: ألا ترون إلي الحق لا يعمل به و إلي الباطل لا يتناهي عنه... فإنّي لا أري الموت إلا سعادة و الحياة مع الظالمين إلا برماً.[22]

تيغ بهر عزّت اين است و بس مقصد او حفظ آيين است و بس[23]

ائمة ديگر نيز به حفظ دين اهميت مي دادند، زيرا در برابر دين زدايي بي اعتنا نبودند و به ارزش هاي ديني سخت اهميت مي دادند. قيام و صلح و سكوت ائمه(ع) در راستاي حفظ دين صورت گرفت و براي حفظ دين به شهادت رسيدند.

در عصر امام راحل(س) با حكم ارتداد سلمان رشدي به همة مسلمانان درس داد كه بايد تعصب و غيرت ديني خويش را حفظ كنند، زيرا دين و مقدسات آن را با هيچ مصلحتي نمي توان معامله كرد. فتواي امام راحل(س) در زماني صادر شد كه دين ستيزان و دين گريزان او را متهم به سنت گرايي نموده و او را مخالف بيان و انديشه خواند؛ ولي غافل از آن بودند كه آن امام فرزانه غيرت ديني را سنت پذيرفته شده دانسته و براي آ ن همة تهمت ها را تحمل مي كند. تعصب ديني بايد بر اساس زمان و جامعه شناسي و خرد ورزي صورت گيرد، در غير اين صورت تعصب ديني به عصبيت كور كورانه تبديل شده، پيامدهاي منفي در پي خواهد داشت. اگر غير ديني بر اساس عقلانيت و رشد سياسي و فرهنگي صورت نگيرد، ممكن است تبديل به نوعي خشونت گرايي شود كه با جامعة ديني همسويي ندارد.

[15] ناصر مكارم شيرازي، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 217.

[16] اصول كافي، ج2، ص 308؛ سورة فتح، آية 26.

[17] اصول كافي، ج 2، ص 308.

[18] سنن ابي داود، ح 5121، به نقل از اخلاق در قرآن، ج 2، ص 211.

[19] نهج البلاغه، خطبة قاصعه.

[20] كشف الغمه، ج2، ص 241.

[21] تاريخ طبري،ج 4، ص 266، الكامل في التاريخ، ج 4، ص 23؛ مقرّم مقتل الحسين، ص 141 - 142.

[22] مقتل مقرم، ص 194؛ مقتل خوارزمي، ج 2، ص 5؛ حليه الاولياء،ج 2، ص 39؛ العقد الفريد، ج 3، ص 366.

[23] كليات اقبال لاهوري، ص 75.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.