-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12290)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدتي است به شخصي علاقه مند شده و به ايجاد رابطه پرداخته ام , در حالي كه او به ظاهر آدم مؤمن ومتديني است و من احساس مي كنم لياقت او را ندارم !

خواهر محترم ! از اني كه دختري سر به زير و متدين و نماز خوان هستيد, جاي مسرّت است , نبايداحساس حقارت كنيد, زيرا ممكن است بهتر از آن پسر باشيد. توجه شما را به آيه اي كه در باب نماز آمده است ,جلب مي كنيم :

.() نمازي كه مورد قبول درگاه احديت قرار گيرد و(پـاورقي 2.عنكبوت (29 آيهء 29

توام با عمل باشد, انسان را از بدي ها و انحراف ها باز مي دارد. نماز بهترين آمر به معروف و ناهي از منكر است .

به هوش و آگاه باشيد ارتباط با نامحرم خصوصاً ارتباط بين دو جوانِ بي تجربه و احساساتي , از مصاديق روشن منكر است و اين گونه مراوده ها و ارتباطها ممكن به سرانجامي تلخ و تاريكي كشيده شود.

انسان هاي متدين و اهل نماز, فرا روي خود ترسيمي روشن از تربيت و تقوا دارند و در خم و چم روزگار به كج راهه و بيراهه كشيده نخواهند شد.

انسان هاي متدين در پي خواهش هاي نفساني خود نخواهند بود.

خداوند به پيامبر مي گويد كه به مشركان بگو: .() اگر ما براي خدا باشيم و بخواهيم به سوي او برويم , سعي خواهيم كرد تمام اعمال و نيّات و(پـاورقي 1.انعام (6 آيهء 162

عباداتمان را در مسير او قرار دهيم و اگر حرفي از ديانت و تقوا است , آن را در قالب پرهيز از نامحرم و دوري ازغيبت و دروغ و ظلم و تهمت قرار دهيم .

توصيهء اكيد ما اين است كه اگر آن جوان را مي پسنديد و در دل به او علاقه مند شده ايد و اصرار بر اين ارتباطداريد, از او بخواهيد به خواستگاري شما يايد تا رابطه در چارچوب شرع و دين قرار گيرد و حسنه اي نزد پروردگارعالم شود. اگر ديديد چنين تقاضايي را به امروز و فردا موكول مي كند و تن به چنين خواستهء معقولي نمي دهد, بي درنگ از او جدا شده و روي چنين رابطه اي خط بطلان بكشيد و از خطر بزرگي كه در كمين شما است , خود رابرهانيد, مبادا قصهء تلخ سرانجام چنين دوستي , عبرت ديگران شود.

اگر آن جوان شما را براي زندگي آينده اش انتخاب كرده است , بايد در زمان موعود به خواستگاري شما بيايد.ايجاد ارتباط در حال حاضر, مثل قرار گرفتن سنگ و شيشه يا پنبه و آتش در كنار يك ديگر است . در نهايت , آن كه بازنده مي شود, زن است . ايشان مي تواند شما را به نامزدي انتخاب كند و انگشتري مبادله شود. صبر كنيد تا ايشان كار و باري پيدا كند, آن گاه مراسم عقدي داشته باشيد وگرنه او و شما آزاد باشيد و هر موقعي خواست و شما ازدواج نكرده بوديد, خواستگاري كند.

در جامعه بسياري از افراد سودجو, از سادگي و صفاي باطن اشخاصي چون شما سوء استفاده كرده , چون مارهاي خوش خط و خالي خواهند بود كه در نهايت نيش زهرآگين خود را در بدن فرد وارد خواهند كرد. حربهء ريا وتظاهر به زهد و تقوا و حرف هاي خوب زدنر يك نامحرم به نامحرم ديگر طبيعي است و براي جلب توجه ديگران صورت مي گيرد.

اگر او آدم با منطق و درستي است بهتر است حضور خود را از حريمتان ـ كه نامحرم هستيد ـ دور ساخته و بامجوز شرعي و ديني وارد شود. چنين مجوزي جز با برقرار ساختن عقد شرعي و ازدواج , به دست نخواهد آمد.

در هر حال شما انسان لايقي هستيد و اين كه به گمان خود لياقت او را نداريد, صحيح و درست نيست . چنين پنداري را در سر نپرورانيد كه دچار زيان بزرگي خواهيد شد. سعي كنيد. خود را باور كرده , در جهت تقويت اركان ايمان و دين كوشا بوده و پاسدار حريم عفت و حجاب خود باشيد.

بهترين راه شناختايشان , دعوت به خواستگاري از طريق پدر و مادر است , مضافاً اين كه تشخيص يك دختركافي نيست . بعد از اين كه آن خانواده تمايل نشان دادند, تحقيقات را بايد شروع كرد.

اگر خانواده پسنديد, مي توانيد با عقد خصوصي نامزد شود.

اگر بهانه جويي كرد ـ كه پيش بيني مي كنيم چنين باشد ـ مشت او باز و معلوم مي شود تصميم گرفته است بهره ءموقتي ببرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.