-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12672)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ريش نشانهء اسلام است ؟

داشتن ريش نشانهء اسلام و مسلماني يا قوّت ايمان و اعتقاد كسي نيست , زيرا بسياري از پيروان مذاهب ديگر ريش مي گذارند, بلكه نتراشيدن ريش براي مردان , از احكام الهي است . در اين مورد نيز در ميان علمان شيعه اختلاف وجود دارد. عده اي آن را بنابر احتياط واجب جايز نمي دانند و عده اي ديگر حرام مي دانند. گاه در موضوع آن اختلاف كرده و در مصداق هاي آن تعاريف گوناگون ارائه كرده اند. امام خميني مي فرمايد: .(1) آيت اللّه صافي گلپايگاني

مي نويسد: .(2)

آيت الله بهجت نيز نظر چنين دارد: .(3)

آيت الله صانعي چنين فتوا داده است و آن چه سبب مي شود صدق كند ريش را از بين برده , چه به صورت تراشيدن و چه به صورت ماشيني كه از ته مي زند, در حكم يكسان است و جايز نيست . آن چه مطرح است , صدق ريش است و كوتاه و بلند بودن در مسئله دخيل نيست .

+گايشان در پاسخ به اين سؤال كه تراشيدن قسمت هايي از ريش به صورت پروفسوري يا ستاري و... چه حكمي دارد, آورده است : بودن مقداري از محاسن در صدق داشتن ريش كفايت مي كند.(4)

فتوا در اين باب بسيار است كه جز در بيان تفاوتي ندارند. مي توانيد به رساله هاي عمليه مراجعه كنيد. و به فتواي مرجع تقليد خويش رفتار نماييد .

گفتيم ريش نشانهء اسلام نيست و نبايد تراشيدن آن باعث تكفير كسي شود; يعني تا كسي ريش نداشت , نمي توان گفت دين ندارد و مسلمان نيست . در اين مورد مي توان مسئلهء شرعي را به او گفت . نبايد اين كار را عاملي براي ريختن آبرو يا بي حيثيت نمود شخص قرار داد.

(پـاورقي 1.رساله توضيح المسائل امام خميني , باب متفرقات .

(پـاورقي 2.رساله توضيح المسائل آيت اللّهء صافي , مسئله 2836

(پـاورقي 3.رساله توضيح المسائل آيت اللّه بهجت , مسايل متفرقهء جديد.

(پـاورقي 4.رساله توضيح المسائل , آيت الله صانعي , مسائل ريش تراشي و آرايشگري .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.