-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12290)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26611 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا كشورهايي مثل ژاپن كه معتقد به اسلام نيستند، اين همه پيشرفت كردهاند، ولي كشورهاي مسلمان عقب مانده هستند. دليل اين عقب ماندگي چيست؟

اسلام مخالف با پيشرفت بشر نيست و قرآن و احاديث پيامبر و امامان به كسي از مسلمانان دستور نداده كه پيشرفت نكنيد، بلكه در زمان هايي كه اصلاً از پيشرفتهاي امريكا و اروپا و ژاپن خبري نبود، آوازه پيشرفت كشورهاي اسلامي گوش جهان را پر كرده بود. دانشمنداني در زمينههاي مختلف از سرزمينهاي اسلامي برخاستند كه تا همين زمانهاي نزديك، كتابهاي آنان در دانشگاههاي غرب تدريس شد. آن وقت كه در هيچ كشوري علم ستارهشناسي و دستگاه دوربين نبود، خواجه نصير طوسي متخصص اين فن بود و در زمان ما هم اكثر دانشمندان دنيا از مسلمانان هستند، ولي آنان به كشورهاي شرقي و غربي مهاجرت كردهاند. اين طور نيست كه تمامي پيشرفتهاي كشورهاي پيشرفته مديون بي ديني باشد، هم چنان كه عقب افتادگي معلول دينداري نيست.

به طور كلي عوامل عقب افتادگي كشورهاي اسلامي ميتواند موارد ذيل باشد:

1 - حاكميت و تسلط بيگانگان بر سياستهاي كشورهاي اسلامي و زير سلطه بودن كشورهاي اسلامي اين عامل نقش بسيار اساسي در عقب افتادگي كشورهاي مسلمان دارد. آنان براي اين كه كشورهاي اسلامي مصرف كننده مواد آنان باشند و محتاج فرآوردههاي آنان، دست به اين كارها ميزنند. اين كشورها دانشجويان با استعداد و دانشمندان مسلمان را ميخرند و به خود جذب ميكنند.

2 - اختلافات داخلي كشورهاي اسلامي، مثل اختلافات مذهبي و جنجالهاي بيهوده مانع پيشرفت و باعث فرسودگي افكار جامعه ميشود.

3 - خودباختگي مسلمانان و جذابيت مظاهر غربي باعث بي توجهي به رشد و آگاهيهاي لازم ميشود.

4 - فقر اقتصادي مسلمانان و كمبود امكانات آثار بد خود را بر جامعه اسلامي ميگذارد باعث عقب ماندگي مسلمان ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.