-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13174)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9003)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26625 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برتري اكثريت بر اقليت در اسلام چه حكمي دارد و آيا رأي اكثريت بر اقليت حاكم است ؟ اسلام بادموكراسي چگونه برخورد مي كند؟

دموكراسي و آزادي به معناي حقيقي جزء خميرهء اسلام است . مبارزه با ظلم و تجاوز به حقوق ديگران در رأس برنامه هاي اسلامي است . نجات انسان از رقيّت و بردگي و ظلم پذيري از شعارهاي بزرگان اسلام است .آزادي انسان از ظلم و ظالمان و تسليم نشدن در برابر زورگويان و چپاول گران از اهداف اسلامي است وقتي كه لشكراسلام پيشروي مي كرد و نقاطي از ايران آن زمان را تحت كنترل خود در مي آورد, عده اي از مردم به روساي لشكراسلام گفتند شما چه كار به ما داريد و هدف شما چيست ؟ آنان در پاسخ گفتند: هدف ما اين است تا شما را از يوق بندگي شاهان در آورده و به بندگي خدا بكشانيم .

اسلام مي گويد: هر انساني آزاد آفريده شده او بايد آزاد بماند و آزاد زندگي كند و كسي حق ندارد به او زوربگويد و حق او را پايمال كند. امام علي 7فرمود: . توضيح اين نكته ضروري است كه مراد ما از آزادي , آن است كه در محدودهء قوانين اسلامي باشد و آزادي ديگران مزاحمتي نداشته باشد. اگر كسي بخواهد در خيابان عربده بكشد و مزاحمت براي ديگران ايجاد كند, اسلام و عقل اين نوع آزادي را ممنوع مي داند. آزادي هايي كه مرادف با ولنگاري و فساد است نه مورد تأييد اسلام است و نه مورد تأييد عقل .

بنابراين وقتي دموكراسي و آزادي در نهاد و خميرهء اسلام باشد, ديگر مسئله اكثريت و اقليّت معنا ندارد, زيراگاهي ممكن است اكثريت موافق با فساد و ظلم باشند. حاكم اسلامي يكه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه جامع الشرايطاست , چون عادل است و سعي مي كند كه عدالت را در جامعه اجرا كند و جلوي ظلم و احجاف را بگيرد, آزادي درمحدودهء شرع و دين از اهداف عالي او و جزء برنامه هاي حكومتي او است . در نظام حكومتي اسلام , نقش مردم مسلمان در ادارهء حكومت بدون شك نقشي اساسي است و در حقيقت حكومت ديني بر دوش مردم متدين استواراست . از اين رو شركت و مساعي مردم در حكومت - كه خود صاحب اصلي آن هستند - و نظارت و دقت درعملكرد مسئولان بسيار مهم است . براي ايفاي اين نقش , عقلاي از مسلمانان , مسئله انتخابات و رأي اكثريت راملاك قرار داده اند و اين كار بسيار خوبي است و اگر درست اجرا شود مخالفتي با اصول اسلامي ندارد و مورد تأييداست , اما اگر رأي اكثريت مخالف با قوانين اسلام باشد, مورد تأييد نيست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.