-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12725)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با تشكيل حكومت اسلامي، گستره مسائل فقهي بسيار وسيع گرديده، به گونهاي كه اولاً: اجتهاد و اعلميت در تمام ابواب فقه امكانپذير نيست؛ ثانياً: تعدّد مرجعيت با توجه با اختلاف آرا در مسائل سياسي و اجتماعي... مشكل ساز است. راه مناسب كدام است؟

مسئله تعدد مرجعيت را از دو منظر ميتوان مورد بررسي قرار داد:

1 - اگر مرجعيت واحد باشد، براي انسجام و اتحاد تشيع بهتر است يا متعدد باشد؟

بديهي است كه مرجعيت واحد، موجب پيدايش مركزيت و محوريت قدرت و تصميمگيري در مسائل سياسي و اجتمعي ميگردد. به بيان ديگر: مرجعيت در متن خويش، رهبريت و زعامت را همراه دارد و يك مرجع تقليد در عين هدايت و رهبري ديني و مسائل فردي و عبادي، زعامت خويش را در مسائل سياسي و اجتماعي و غيره نيز به عهده دارد. بنابراين، تعدد مرجعيت موجب تفرّق و تشتّت شيعيان ميگردد و شكوه و عزّت مسلمانان از بين ميرود.

2 - از آن جا كه انسان پيوسته در معرض وسوسه شياطين جني و انسي قرار دارد و اين خطر آن گاه افزون ميگردد كه احساس قدرت انحصاري در فرد ايجاد گردد، اگر مرجعيت واحد گردد، ضريب وسوسه پذيري و فريب خوردن افزايش مييابد. بنابراين، تعدد مرجعيت بااين ديد و نگاه، مطلوب مينمايد. مخصوصاً اگر حوزههاي علميه درصدد برنامه ريزي دقيق و هماهنگي براي تخصصي نمودن فقه برآيد و در مرجعيت مسير پذيرش تجزّي را بپيكتيد. به بيان ديگر، با توجه به نياز زمان و گستره وسيع مسائل فقهي، ابواب متقارن و متناظر فقه دسته بندي شود و طلاب علوم ديني پس از گذراندن سطح عمومي در يكي از آن رشتهها، تخصص پيدا كنند و يك نفر، به جاي اين كه فقيه و متخصص در همه ابواب فقهي گردد، فقط در يكي از آن رشتهها تخصص كافي را كسب نمايد و مجموع فقه توسط عدهاي از فقها مثلاً ده نفر مورد بررسي قرار گيرد. اين نهم با تشكيل شوراي فقها امكانپذير است.

در نتيجه مردم در هر يك از رشتههاي مختلف، مقلد يك مرجع و فقيه خاصي باشند. ضرورت اين امر در عصر كنوني كه حكومت اسلامي تأسيس شده است و در رأس هرم حكومت، مجتهدي فقيه قرار دارد و به اصطلاح مبسوطاليد ميباشد، بيشتر احساس ميشود. با اجراي اين طرح، هم اشكال اول شما منتفي ميگردد، و هم جامعه شيعيان از آفات و مضرات اختلاف و تفرقه مصون ميمانند. مگر اين كه هوس گرايي و هواپرستي و رياستطلبي موجب گردد كه اشخاص پُر مدعا از مركزيت و محوريت جامعه يعني ولايت فقيه فاصله گيرند. آفات تمركز قدرت نيز با نظارت مجلس خبرگان و رجوع به اهل الذكر منتفي ميگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.