-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12935)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26653 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي خنثي كردن شبهات و ترديدها و دغدغههاي فكري، و مقابله با جنگ رواني كه دشمنان اسلام و بعضي از روزنامههاي سرسپرده و برخي از جناحهاي سياسي... به وجود ميآورند، چه بايد كرد؟

تكليف و وظيفه شرعي در مقابل اين گونه افراد به اين قرار است:

اولاً: اگر علم داشته باشد كه امر به معروف و نهي از منكر اثر ندارد، در اين صورت امر و نهي واجب نيست و تكليفي ندارد.

ثانياً: اگر بداند اثر دارد، منتهي بترسد ضرر جاني يا مالي و يا عرضي داشته باشد، باز واجب نيست.

گفتني است: اگر معروف و منكر امر مهمي باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زيادي ميدهد، مثل اصول دين و مذهب و حفظ قرآن و ارزشهاي اسلامي بايد ملاحظه اهميت را بكند و يا صرف اتمال ضرر و خوف نميشود آن را ترك كرد، منتهي در اين خصوص مراحلي وجود دارد كه بايد مراعات شود:

اول به نحوي به او تفهيم كنيد كه از رفتارتان خوشم نميآيد، مثلاً چهره عبوس كنيد يا هنگام صحبت رو برگردانيد و... دوم از او با حفظ سلسله مراتب اعراض كنيد؛ يعني اول با او حرف نزنيد، مرحله دوم رو ترش كنيد و در مرحله بعدي ترك معاشرت كنيد. اگر با اين ترفندها هم نتوانيد كاري بكنيد، بايد از طريق زبان اقدام نماييد.(1) در اين مرحله هم بايد سلسله مراتب رعايت شود: ابتدا بايد با زبان نرم و روي گشاده با او برخورد شود. خداوند متعال آن گاه كه به حضرت موسي و برادرش هارون مأمورت داد كه با فرعون صحبت كنند و او را ارشاد نمايند فرمود: به سوي فرعون برويد، چون طاغي شده منتهي با ملاطفت و نرمي با او سخن بگوييد.(2)

امام صادق(ع) ميفرمايد: بعد از رايض ديني هيچ يك از اعمال فرد مؤمن در نزد خدا محبوبتر از آن نيست كه با تمام مردم به گشاده رويي و حسن خلق برخورد نمايد و از خشونت بپرهيزد.(3)

اگر زبان خوش و ملاطفت مؤثر نشد، تهديدش كنيد و اگر باز مؤثر نيفتاد، به مراجع قانوني مراجعه كرده و آنان در جريان امر قرار دهيد تا قانوني با او برخورد نمايند.

گفتني است: اگر از بستگان شنوايي ندارد، ميتوانيد از افراد ذي نفوذي كه از آنان شنوايي دارد، استمداد كنيد.

پينوشتها:

1 - توضيح المسائل مراجع، ج2، از ص 618 - 624، با تلخيص.

2 - ث (20) آيه 43 و 44.

3 - اصول كافي، ج2، طبق نقل جوان، فلسفي، ج2، ص 8.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.