-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12445)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8957)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26655 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عرفان و تصوف چيست و نظر اسلام و علماي اسلام در اين مورد چيست ؟

يكي از علومي كه در دامن فرهنگ اسلامي زاده شد و رشد يافت و تكامل پيدا كرد علم عرفان است .دربارهء عرفان از دو جنبه مي توان بحث كرد. يكي از جنبه اجتماعي و ديگر از جنبه فرهنگي .

اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگي ياد شوند, با عنوان و هر گاه با عنوان اجتماعيشان ياد شوند غالباً باعنوان متصوفه ياد مي شوند. عرفا و متصوفه هر چند يك انشعاب مذهبي در اسلام تلقي نمي شوند, در عين حال يك سلسله افكار و آداب و معاشرت ها و لباس پوشيدن ها, و سكونت در خانقاه به آن ها به عنوان يك فرقه مذهبي رن مخصوص داده است . و البته همواره خصوصاً در ميان شيعه عرفايي بوده و هستند كه هيچ امتياز ظاهري با ديگران ندارند و در عين حال عميقاً اهل سير و سلوك عرفاني مي باشند, و در حقيقت عرفاي حقيقي اين طبقه اند, نه گروه هايي كه صدها آداب از خود اختراع كرده و بدعت ها ايجاد كرده اند.() بنابراين به بخش نظري عرفان (پـاورقي 1.مرتضي مطهري , آشنايي با علوم اسلامي (كلام , عرفان ) ص 70ـ 71

گفته مي شود و به بخش عملي آن و سير و سلوك گفته مي شود. موضوع عرفان شناخت خدا و اسماء وصفات او است كه عرفان نظري عهده دار تبيين آن است و راه اين شناخت هم سير و سلوك عملي است , يعني بايدعارف با قدم سير و سلوك به حق برسد و از خود فاني و به حق باقي باشد.() به عبارت ديگر, عرفاي واقعي (پـاورقي 2.همان , ص 77

مي خواهند با عمل به خدا برسند, و چنين عرفايي هيچ وقت نم يتوانند از خود و بدون توجه به عبادت هاي عملي اسلام دستورهاي عملي صادر كرده و بدان عمل نمايند, لذا علماي اسلام و فقهاي شيعه با كساني كه داراي افكار واوهام باطل هستند و به جاي اجتماع در مساجد, در خانقاه ها به صوفي گري و انجام كارهاي من درآوردي و نشأت نگرفته از شرع انور اشتغال مي ورزند مخالف بوده و هستند. در اين زمينه جزوهء تصوف و نظر علما ارسال مي شود وبهتر است كتاب ارزشمند آشنايي با علوم اسلامي بخش را مطالعه فرماييد.

در پايان بايد گفت عرفان نظري و علمي همان عرفان محي الدين عربي است كه صوفي ها هيج خبري ندارند چراكه فلسفه مقدمهء چنين عرفاني است چنانچه علم منطق مقدمه براي فهم فلسفه است . صوفي گري يك سلسله مسايل اخلاقي است كه در مقام آداب و سلوك عمل مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.