-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13631)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12908)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9015)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4746)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1575)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1420)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1240)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(995)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26774 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دوستي دارم كه مسيحي واقعي است . نمي دانم از چه راهي او را به اسلام دعوت كنم .

دقت و حساسيت جناب عالي قابل تحسين است .

شيوهء دعوت دوست مسيحي , دو روش دارد; يكي شيوهء عملي يعني پاكي وصداقت عملي و آداب معاشرت در اسلام و شيوهء اخلاقي جناب عالي مي تواند او رابه اسلام فرا خواند, مثلاً اگر مريض شد, عيادتش مي رويد و هديه مي بريد و توضيح مي دهيد به خاطر عمل به دستور اسلام چنين كرده ايد, حضرت علي 7با شخصي كليمي همسفر شد و بسيار احترام گذاشت . وقتي به سر دوراهي رسيدند, حضرت بايد از او جدا مي شد, ولي مقداري همراهي كرد, سپس اجازهء برگشتن خواست .يهودي پرسيد: چرا پيش تر جدا نشدي ؟ حضرت فرمود: دستور حضرت محمد6است كه مقداري همسفر را مشايعت كنيم . و نيز فرمود: مردم را با عمل ـو نه فقط با زبان ـ به راه خير بخوانيد. وقتي صداقت و ايمان و عبادت و پاكي و كمك به ديگران و احترام به والدين را بروز دهيم و اخلاق معصومان را رعايت كنيم , بدون ترديد اثر خواهد داشت .

راه دوم , روش نظري است . بهترين شيوهء دعوت اين است كه سايتي را معرفي نماييد و يا كتاب هاي اسلامي را كه جالب است , از اسلام بخواند. پس از مسلمان شدن تا مدتي خيلي آسان و ساده بگيريد تا ايمانش محكم شود.

1 يك سايت قابل اطميناني به نام ذرح درچح چس چح ح خذچذژخسسسمتون انگليسي دارد.

سايت ذچخ ژرذچذژخسسس..:زس س خ مربوط به شخصي به نام ميزا غلام احمد, رهبر گروه احمديه است و انجمني موسوم به انجمن اشاعتي اسلام يا گروه مجمع احمديه دارند و در لاهور مستقرند, ولي گروهي از آنها در اروپا و آسيا وشمال امريكا پراكنده اند. اين گروه از گمراهان و عوامل استعمار و به هيچ وجه قابل اعتماد نمي باشند.

قرآن مجيد را از سايت س حرس حر ژررر رچژس ز دريافت داريد و به آن اعتماد داشته باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.