-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12538)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9722)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7956)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1405)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1057)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(789)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بسياري از موارد ديده مي شود مردي زنش را اذيت مي كند و زن در دادگاه مجبور مي شود مهريه ءخود را ببخشد تا از شرّ مرد خلاص شود. مردها به زنشان مي گويند: تو صاحب داري و من صاحب تو هستم و اختيارتو به دست من است . آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين گونه برخورد با زن مورد تأييد است ؟

شكي نيست كه مرد و زن , از بهره هاي انساني برخوردارند و در نظام اجتماعي هر كدام مكمل ديگري است . يكي بدون ديگري در اجتماع ناقص است و هر يك به ديگري نياز دارد و بقاي نسل به وجود هر دو بستگي دارد. تعبير زيباي قرآن در مورد مرد و زن چنين است : و همديگر را كامل مي كنند و نياز يكديگر را برطرف مي كنند. اگر در جامعه اسلامي مردها به تربيت اسلامي و اخلاقي مزين شده باشند, هرگز مردي به خود اجازه نمي دهد به زنش ظلم كند و فراتر از آنچه وظيفهء الهي وقانوني او است , عمل نمايد. اين گونه برخوردها ناشي از عدم رعايت اخلاق اسلامي است . از نظر اسلام مرد حق ندارد زنش را به كاري مجبور كند و وظيفهء مرد است كه خوراك و پوشاك و مسكن و بقيهء لوازم زندگي را كه در شأن زنش است , تهيه كند. مرد و زن از ابتدا, قبل از ازدواج مي توانند آزادانه تصميم بر ازدواج يا بر عدم آن بگيرند و اگرتصميم گرفتند ازدواج كنند, مي توانند در ضمن عقد تمام شرط هايي را كه به توافق مي رسند, قيد كنند, مثلاً قيد كننداگر مرد به زنش ظلم يا اهانت كند يا حق و حقوق او را مراعات نكن , زن با استيفاي تمام حقوق خود, وكالت درطلاق داشته باشد. خوشبختانه در دفاتر ازدواج كه در محاضر رسمي كشور وجود دارد, در سند ازدواج قيود وشرايطي را قيد كرده اند كه حق زن پايمال نشود.

بنابراين از نظر اسلام مرد حق زورگويي به زن را ندارد و مرد صاحب زن نيست و حتي نمي تواند زنش را مجبوربه كار و بچه داري بكند. اگر زن بتواند ظلم مرد را در دادگاه اثبات كند, قاضي حق زن را از مرد مي گيرد و او رامجازات مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.