-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12568)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1411)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26780 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا قوانين و احكام اسلامي مي توانند به مقتضاي زمان تغيير يابند؟ اين تغييرات با اجازه و صلاح ديدچه كسي ايجاد مي شود؟

قوانين و احكام اسلامي را به دو دسته مي توان تقسيم كرد:

احكامي كه گذر زمان و تغيير احوال مردمان و تغييرات مكاني و محيطي و ساير عوامل متغير, تأثيري در آن هاندارد; به اين نوع قوانين , يا مي گويند. به طور مثال , روزهء واجب ماه رمضان يا نمازهاي واجب يوميه , تحت هيچ شرايطي , به اموري مستحب يا مباح بدل نخواهند شد, و همچنين مكروهات دين , تغيير ماهيت به وجوب يا حرام نخواهند داد و مستحبات عبادي حكم واجب نخواهند گرفت .

همچنين است حرمت ربا ـ تا وقتي عنوان آن تغيير نكرده باشد ـ يا محرمات قطعي مثل زنا و لواط.

دستهء دوم از احكام , احكامي هستند كه تغييرات زمان و مكان و مقتضيات , در آن ها تأثير مي گذارد و با وجودمقتضي قابل تغيير هستند. اكثر احكام اجتماعي , سياسي , اقتصادي و حكومتيِ اسلام , از اين دسته هستند. از اين نوع قوانين , با نام هاي , , و نظاير اين ها تعبير مي كنند;براي مثال مي توان به وجوب ماليات بر درآمد, تا هنگامي كه دولت خودكفا نشده است , و قانون انتخابات و ملاك اكثريت و اقليت اشاره كرد.

بنابراين , رابطهء ميان تغييرات احكام و تغييرات وضع زمان , امري منطقي و بديهي است كه نمي توان منكر آن شد.مگر مي شود ديني را جامع و كامل و جهان شمول بدانيم , ولي آن را براي پاسخگويي به مسايل مختلف , توانا ندانيم ؟!استاد مطهري در پاسخ به كساني كه اين قابليت را براي دين قايل نيستند مي فرمايد: و دو پديدهء غير موافق وناسازگارند. استدلال اين گروه آن است كه اسلام به حكم اين كه دين است , به ويژه اين كه دين خاتم است ودستورهايش جنبهء جاودانگي دارد و بايد همان طور كه روز اوّل بوده , براي هميشه باقي بماند, يك پديدهء ثابت ونامتغير است , اما زمان در طبع خود, متغير و كهنه و نو شونده است . چگونه ممكن است چيزي كه ذاتاً ثابت و لا يتغيراست , با چيزي كه ذاتاً متغير و سيال است , توافق و هماهنگي داشته باشد؟ حقيقت اين است كه در استدلال فوق , هم در ناحيهء اسلام و هم در ناحيهء مقتضياتِ زمان , نوعي به كار رفته است >.(1)

حق با استاد شهيد است ; كافي است يكي از رساله هاي عمليه را ورق بزنيم و ملاحظه كنيم چطور در اوضاع مختلف , احكام تغيير يافته و با مقتضيات هماهنگ مي شوند.

اما چه كساني مي توانند اين تغييرات را در احكام ايجاد كنند؟

مسلماً شناخت موضوع و تغيير احكام , كاري تخصصي و فني است كه از عهدهء همه بر نمي آيد و احتياج به افرادي دارد كه در اين زمينه كار كرده و متبحّر باشند. اين افراد, پس از رسول خدا6و ائمه معصوم :, كساني اندكه در اسلام از آنان به و تعبير مي كنند; هم چنين نياز به تحقيق كارشناسان و حقوق دانان دارد.

ضرورت وجود مجتهدان در قرآن بدين صورت آمده است : .(2)

اين آيه نشان مي دهد همواره بايد گروهي باشند كه دين را بياموزند و به ديگران پيام و دين خدا را برسانند. استادمطهري مي نويسد: (3)

(پـاورقي 1.اسلام و مقتضيات زمان , ج 1 ص 13ـ 14 با تلخيص .

(پـاورقي 2.توبه (9 آيهء 122

(پـاورقي 3.اسلام و مقتضيات زمان , ج 1 ص 242 با تلخيص .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.