-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12816)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26798 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اسلام در طي اين سال ها و قرن ها نتوانسته چنان كه بايد در دل مردم جهان جاي پيدا كند؟

اين نگرش كه اسلام در دل مردم جهان نتوانسته است جاي باز كند، به گونه كلي قابل قبول نيست؛ زيرا اسلام ـ به رغم تمام موانع ـ در بسياري از مناطق جهان نفوذ كرده و گسترش يافته است. امروزه در جهان بسياري از انسان ها به اسلام گرايش پيدا كرده و آن را دين زنده، پويا و بالنده مي شناسند. آمار ثبت احوال انگلستان نشان مي دهد كه محبوب ترين اسم در اين كشور محمّد است.

يكي از شواهد اين ادعا سياست هاي دين ستيزي استكبار جهاني است. گرايش مردم جهان به دين اسلام و گسترش آموزه هاي آن، سخت استكبار جهاني را به وحشت انداخته است. از اين رو دشمنان دين با بهره گيري از شيوه هاي كاربردي، از گسترش اسلام جلوگيري مي كنند. طرح مبارزه با نهضت هاي اسلامي و اقدامات نظام يافته عليه اصول گرايان و به طور كلي اسلام، توسط استكبار در راستاي گسترش همه جانبه اسلام صورت مي گيرد. افزون بر آن امروزه دين اسلام پس از دين مسيحيت بيشتري پيروان را دارد. در عين حال انتظار مي رفت كه اسلام بيشتر از اين گسترش يابد، زيرا قوانين اسلام ريشه در فطرت انسان ها داشته و برنامه هاي آن نقش بنيادي در تأمين سعادت دنيا و آخرت دارد و معارف و احكام آن خرد پذير از ساير مكاتب و اديان جهان است.

به نظر مي رسد برخي از عوامل مانع گسترش بيشتر اسلام شده است. اين عوامل را مي توان به عوامل بيروني و دروني تقسيم كرد:

عوامل بيروني را دشمنان دين به وجود آورده اند؛ زيرا آنان گسترش دين را با منافع خود در تضاد دانسته و با آن مبارزه مي نمايند. آنان در اين راه از مبارزه منفي بهره مي گيرند و دين اسلام را دين خشونت، واپس گرا، ضد تمدن و علم و آزادي... معرفي مي كنند.

داده هاي تاريخي نشان مي دهد كه دشمنان از همة اهر م ها جهت تضعيف دين و آموزه هاي آن بهره گرفته اند. امروزه نيز صدها كتاب، فيلم و گزارش عليه اسلام تدوين مي شود. اين در حالي صورت مي گيرد كه دربارة اسلام تبليغ قابل توجه صورت نمي گيرد.

بسياري از تبليغ ها به وسيلة مسلمانان، تبليغ فرقه هاي اسلام است، تا اصل آن.

عوامل دروني نيز مانع گسترش اسلام شده است؛ بدين معنا كه مسلمانان و مدافعان دين، از آن خوب پاسداري نكرده و آن را خوب معرّفي ننموده اند. آنان نه تنها در دفاع از دين موفق نبودند كه با عملكرد خود دين را وارونه جلوه دادند. متأسفانه مسلمانان از اصول تعليمات اسلام و پيامبر خدا فاصله گرفته و در بسياري از جوامع اسلامي، اصول دين نيمه متروك مانده است. اسلام با دعوت به پاكي، درستكاري و امانت، تلاش مي كند. اما امانت و تلاش كجا است؟! اسلام دعوت به علم و آگاهي و بيداري مي كند، كجا است آن علم و آگاهي سرشار؟ اسلام دعوت به اتحاد و فشردگي صفوف و فداكاري مي كند، آيا براستي اين اصل در جوامع اسلامي امروز حكمفرما است؟! بنابراين بايد اعتراف كرد كه اسلام چيزي است و ما مسلمانان چيزي ديگر(1) استاد شهيد مطهري فرمود: ... بايد اعتراف كنيم كه حقيقت اسلام به صورت اصلي در مغز و روح ما موجود نيست. بلكه اين فكر اغلب در مغز هاي ما به صورت مسخ شده است. ولايت و امامت مسخ شده است، توحيد ما توحيد مسخ شده است، نبوت ما نبوت مسخ شده است، ولايت ما ولايت مسخ شده است. همين طور تمام دستورهاي اصولي اسلام در فكر ما همة تغيير شكل داده است....(2)

متأسفانه مسلمانان نه تنها در معرفي اسلام موفق نبودند كه برخي از حكومت هاي اسلامي با عملكرد خود مانع گسترش آن شده اند. بعضي از مسلمانان ديگر به تحريف مفاهيم دين پرداخته و قرائت هاي مختلف از آن ارائه كرده اند. شهيد مطهري مي گويد: عدم تعريف شفاف از دين و آموزه هاي آن و نارسايي مفاهيم فلسفي و ...، زمينه هاي گرايش به ماديگرايي اين فراهم نمود، كه اين نارسايي ها بيشتر در حوزه دين مسيحيت ظهور كرده و پس در حوزه دين اسلام نيز گسترش يافت.(3)

يكي از مباحث عمده كه امروزه از اهميت ويژه اي برخوردار است، احياي تفكر ديني است.

احياي فكر ديني بدان معنا است كه مسلمانان با تعريف شفاف از دين و آموزه هاي آن دين را احيا و معرفي نمايند.(4)

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 6، ص 270.

2. ده گفتار، ص 121.

3. علل گرايش به ماديگري، ص 271 به بعد.

4. ده گفتار، ص 108.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.