-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12445)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8957)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد عدل الهي كامل توضيح دهيد. اين مسئله آن قدر برايم اهميت دارد كه مي ترسم اگر پاسخ دريافت نكنم، نامسلمان از دنيا بروم.

در مورد عدل الهي و سؤالات متعددي كه در اين باره مطرح كرديد، چند پاسخ ضميمه شده و برايتان ارسال مي شود.

اما پيش از آن بايد يادآور شويم اين تصور صحيح نيست انساني به خاطر ندانستن چند مسئلة اعتقادي، بي ايمان يا نامسلمان از دنيا رود.

اگر چه مسئلة عدل الهي اهميت بسيار زيادي دارد، اما مسائل بسياري از همين دست وجود دارد كه شايد انسان ها هيچ گاه به پاسخ صحيح آن دست نيابند، مانند موضوع جبر و اختيار و قضا و قدر و سرنوشت، اما دليل نمي شود كه انسان نامسلمان شود.

بسياري از حقايق عالم هستي بر ما مجهول است و از جمله آن ها مي تواند موضوع عدل الهي و فهم و درك صحيح از آن باشد. آيا ما انسان ها واقعاً همه چيز را در اين عالم درك كرده ايم كه ادعا داشته باشيم تنها همين يك مسئله مجهول براي مان باقي مانده است؟!

در عين حال در موضوع عدل الهي توجه داريم كه هيچ دليلي براي ظلم يا تبعيض خداوند در حق موجودات و انسان ها وجود ندارد. همه، آفريده هاي خداوند هستند و هر كسي آفريده خود را دوست دارد و به آن عشق مي ورزد، پس چرا بايد در حق او ظلم نمايد؟ همان گونه كه در پاسخ هاي ضميمه خواهد آمد، ظلم كردن، يا برخاسته از جهل و يا از نياز و نقص است اما هيچ يك از آن ها در حق خداوند راه ندارد. او عالم و آگاه به تمام عالم هستي است و نيازي به چيزي ندارد تا ظلم كند و حقي را پايمال نمايد؛ بنابراين در فهم ابتدايي هيچ دليلي براي ظلم نيست.

از آن جا كه خداوند را حكيم مي دانيد و افعال او (كه آفرينش موجودات عالم و انسان ها از آن جمله اند) داراي حكمت است، بر اساس معيارها و ضوابط خاص يا مصلحت هايي كه اگر چه شايد از جزئيات آن آگاه نباشيم، در اصل كلي حكمت و تدبير الهي شك و ترديدي نداريم.

با اين نگاه به خداوند و آفرينش آيا ايمان به او نخواهيم داشت و آيا نامسلمان خواهيم بود؟ مطمئناً خير!

اما اگر حتي از اين مطلب بگذريم و به بررسي اشكالات مطرح شده بپردازيم، متوجه مي شويم كه آن ها نيز بدون پاسخ نمي باشد.

چند پرسش و پاسخ در ارتباط با سؤالاتتان ارسال مي شود، آن ها را مطالعه كنيد و چنانچه ابهام و سؤالي برايتان باقي است، در نامه هاي بعدي براي ما بفرستيد تا به آن ها نيز پاسخ داده شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.