-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12381)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا با وجود حرام بودن براي مردان انواع طلاجات براي مردان در كارگاه هاي طلاسازي ساخته مي شود؟ فلسفة حرام بودن طلا براي مردان چيست؟

طلاسازان چون مي بينند ساختة دست آنان مشتري دارد مي سازند. اگر مردم طلاجاتي را كه براي مردان حرام است نخرند، طلاسازان ديگر نمي سازند، يا شايد آنها طلا را بدون در نظر گرفتن براي جنس خاص مي سازند اما مردان از آن استفاده مي كنند.

دليل بر حرمت استفاده مردان از طلا رواياتي است از پيامبر(ص)، به چند نمونه آنها اشاره ميكنيم:

1 - قال الصادق(ع) قال رسول الله (ص) لأميرالمؤمنين(ع): لا تختم بالذهب فانه زينتك في الاخرة؛ پيامبر(ص) به علي(ع) فرمود: از انگشتر طلا پرهيز كن، زيرا آن زينت تو در آخرت خواهد بود.(1)

2 - امام باقر(ع) فرمود: پيامبر(ص) به علي(ع) فرمود: من براي تو دوست دارم آن چه را كه براي خودم دوست دارم و نميپسندم براي تو آن چه را كه براي خود نميپسندم. اي علي! انگشتر طلا به دست نكن. آن زينت تو در آخرت خواهد بود.(2)

3 - از امام باقر(ع) درباره پوشيدن انگشتر طلا سؤال كردند. حضرت فرمود: نبايد مردان آن را به دست كنند.(3)

5 - در حديث ديگر پيامبر از هفت چيز نهي كرد. يكي انگشتر طلا بود.(4)

از روايات استفاده ميشود پوشيدن انگشتر طلا بر مرد جايز نيست و از مناهي نبي(ص) است.

گذشته از آن چه ذكر شد، استفاده طلا براي مرد آثار بد روحي و اجتماعي دارد. اگر مردان انگشتر طلا به دست كنند، روحيه تكبر به وجود ميآيد و حتي رواج تجمل گرايي در جامعه ميشود.

رسيدن به مرحله عبوديت پروردگار كه مقصود اسلام است، با اين گونه روحيات سازش ندارد.

پينوشتها:

1 - وسائل الشيعه، ج3، ص 299.

2 - وسائل الشيعه، ج3، ص 299، ص 300.

3 - همان.

4 - همان.

5 - همان، ص 301.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.