-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12538)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9721)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7955)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1405)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1057)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(789)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قرآن آمده: هر كجا كافري را يافتيد او را بكشيد! كافر كيست؟ در بين ما مسلمانان افرادي هستند كه ظاهراً مسلمانند، ولي دستورهاي خدا را انجام نمي دهند، پس خدا را قبول ندارند. چرا اين ها را نمي كشند، اگر كسي اين ها را بكشد، او را قصاص مي كنند؟

شأن نزول آية فاقتلوهم حيث ثقفتموهم؛(1) هر كجا آنان را يافتيد بكشيد در مورد كفار و بت پرستان مكّه است كه پيامبر و مسلمانان را آزار مي دادند و آن ها از زندگي و خانه و كاشانة خود بيرون كردند و شكنجه ها نسبت به پيامبر و مسلمانان روا داشتند. قرآن به پيامبر و مسلمانان اجازه داد كه هر كجا آنان را يافتند. به قتل برسانند و مقابله به مثل كنند.

شأن نزول آيه گرچه در آن مورد است اما در هر زمان كه شرايط همان طور باشد، يعني كفار نسبت به مسلمانان اذيت و آزار روا دارند و مسلمانان را تحت شكنجه و قتل و غارت قرار دهند و خانه هاي آنان را ويران كنند (به اصطلاح كافر حربي باشند، يعني در حال جنگ و ستيز با مسلمانان باشند) در صورت صلاحديد رهبران ديني و با دستور آنان جنگ و جهاد عليه كفّار طبق همين آيه و ديگر آيات جهاد صورت خواهد گرفت.(2)

جنگ با كفّار در صورت صلاحديد رهبران ديني و بر اساس توانايي و قدرت و توان نظامي و اقتصادي و سياسي صورت مي گيرد. اگر دستور فرمان رهبر ديني نباشد و يا جنگ به صلاح مسلمانان نباشد و يا توان نظامي و سياسي و اقتصادي نداشته باشند، مسلمانان وظيفة ديگر دارند. تشخيص اين كه جهاد عليه كفار واجب است يا نه، بر عهدة رهبر ديني است. هيچ فرد مسلماني حق ندارد خود سرانه اقدام به قتل كفّار نمايد.

كافر از نظر فقهي به كسي گفته مي شود كه منكر خدا است يا براي خدا شريك قرار مي دهد و يا پيامبري حضرت محمد(ص) را قبول ندارد و يا ضروريات دين را منكر شود مي داند انكار آن به انكار خدا و پيامبر منتهي مي شود.(3) كافر تقسيم مي شود به:

1ـ كافر حربي، يعني كافري كه در حال جنگ و ستيز و توطئه عليه مسلمانان است.

2ـ كافر غير حربي مانند كفّاري كه با مسلمانان در حال صلح هستند.

امّا مسلماني كه به دستورهاي اسلامي عمل نمي كند، كافر نيست، بلكه به او مسلمان فاسق و گناهكار مي گويند كه بايد او را نصيحت و امر به معروف كرد. اين گونه مسلمانان كافر نيستند و احكام كفار را ندارند، از اين رو كسي حق ندارد آنان را بكشد. اگر كسي عمداً يكي را بكشد، بايد قصاص شود.

پي نوشت ها:

1. بقره (2) آية 191.

2. با استفاده از تفسير نمونه، ذيل اين آيه.

3. توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة 106.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.