-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9754)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در دين اسلام آمده كه زن و مرد مكمل يكديگرند، پس چرا مديريت خانواده با مرد است؟ آيا زن كفايت مديريت ندارد؟

خانواده يك واحد كوچك اجتماعي است كه همانند اجتماع بزرگ نياز به رهبر و سرپرست دارد. قرآن مجيد تصريح كرده كه مديريت خانواده بر عهده مرد است: الرّجال قوّامون علي النّساء؛ مردان سرپرست و عهده دار امور زنان هستند.(1) البته منظور از سرپرستي و مديريت، استبداد و زورگويي نيست، بلكه منظور، اداره امور و هدايت زندگي و تأمين معيشت است. اين موقعيت به خاطر خصوصيات جسمي و روحي مردان است مانند: داشتن بنية بدني و نيروي جسمي و غلبه قوه تفكّر مديريتي بر نيروي عاطفه.

توضيح: مسلّماً زن و مرد تفاوت هايي از نظر آفرينش دارند كه خداوند حكيم تفاوت ها را به خاطر اين كه زن و مرد بتوانند مكمّل يكديگر باشند، در وجود آنان قرار داده است. وجود تفاوت ها علّت كاستي يكي و كمال ديگري نيست، بلكه هر دو در حدّ خود، موجودي كامل هستند. كامل بودن زن به همين وضع است و كامل بودن مرد نيز به همين گونه است. هر يك از آن دو بايد كمال خويش را در خود جستجو كنند، نه در جنس مخالف. زن با آن روحيات و جسميات و احساسات و جمال و لطافت بايد باشد و مرد هم با ويژگي هاي خود بايد باشد. خداوند يكي را كامل و ديگري را ناقص خلق نكرده است. هر دو كامل و مكمّل يكديگرند.

تعبير قرآن در اين باره بسيار زيبا است: هنّ لباس لكم و انتم لباس لهنّ.(2) روانشناسان پس از بررسي هاي فراوان به اين نتيجه رسيده اند كه مردان در مديريت كردن موفق تر از زنان هستند. از طرفي اگر بنا باشد خرج و مخارج زندگي بر عهدة مرد باشد، خواه ناخواه و به طور طبيعي مديريت و ادارة زندگي خانوادگي بر عهدة وي مي افتد. قرآن پس از مسئوليت سرپرستي مردان مي فرمايد: مردان نگهدارندة زنان هستند، به خاطر توانايي هايي كه دارند و به خاطر اين كه از اموالشان خرج آنان مي كنند.(3) بنابراين مديريت بر ادارة خانه به طور طبيعي بر عهدة مرد (كه مسئوليت مالي زن و فرزندان را به عهده دارد) نهاده شده است. البته گاهي ممكن است برخي از زنان بر شوهران خود از برتري ها و امتيازاتي برخوردار باشند اما قوانين به تك تك افراد نظر ندارد، بلكه نوع انسان ها را در نظر مي گيرد. البته مديريت از ديدگاه اسلام به معناي رياست كردن و آقايي كردن و تفاخر كردن و زورگويي نيست، بلكه وظيفة سنگين الهي است كه بر دوش مردان سنگيني مي كند و بايد روز قيامت پاسخگوي آن باشند.(4)

پي نوشت ها:

1. نساء (4) آية 34.

2. بقره (2) آية 187.

3. نساء (4) آية 34.

4. تفسير نمونه، ج 3، ص 370.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.