-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12933)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8981)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟

اسلام، ديني جامع است كه در عرصه فردي و اجتماعي داراي احكام و مقررات است. عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است. تا زماني كه اين احكام به درستي شناخته نشود، نمي توان به خوبي به آن ها عمل كرد.

انسان ها به حكم عقلايي خود، در آن چه داراي تخصص كافي نيستند، به كارشناسان رجوع مي كنند تا ناشناخته ها را شناسايي كنند و زندگي را سامان دهند.

در جامعه اسلامي كه ملاك عمل مردم و مسؤلان ، قوانين اسلامي است، بايد رهبر جامعه اسلامي، مجتهد جامع شرايط باشد. در واقع ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري و ناظر بر احكام و قوانين الهي ، نيز مقام رسمي براي تعيين مصداق در رويارويي با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرندة نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدس معرفي گرديده است.

اين مقام، شأني است كه در عصر غيبت براي فقهاي جامع شرايط ائمه معصومين در نظر گرفته شده است.

هر چند رهبر مي تواند از دانشمندان و انديشمندان ديگر مانند اقتصاددانان ، روان شناسان ، شخصيت هاي فرهنگي و... به عنوان مشاور استفاده كند يا برخي از اختيارات خود را به نهادهاي ديگري نظير قوة قضائيه ، مجريه و مقننه بسپارد، ولي نقش حياتي او در جلوگيري از انحراف ها ، حفظ وحدت و اجراي احكام ديني، هم چنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز ، امري غير قابل انكار است.

به عبارت ديگر: اساس حكومت اسلامي بر اجراي قوانين و احكام الهي است. كسي مي تواند در رأس اين حكومت و نظام قرار گيرد كه نسبت به قوانين و احكام الهي ، تخصص و آگاهي كافي داشته باشند. چنين كسي فقيه به احكام دين و مجتهد است كه ميان فقها و مجتهدان بسياري (كه در يك عصر و زمان هستند، با توجه به شرايط ديگر مانند آگاهي به زمان و مسايل جامعه در كشورهاي ديگر و مديريت و عدالت) انتخاب مي شود.

بنابراين رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد باشد، زيرا تكليف نهايي در جامعه اسلامي بايد توسط مجتهد جامع الشرايط اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به همين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شد كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. در اين زمان با توجه به پيشرفت جامعه و تمدن بشري، از مشاوران و متخصصان در رشته هاي ديگر بهره مي گيرد يا كارهايي را به عهده آنها مي گذارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.