-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12790)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26866 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مگر در دين اسلام خداوند يار مظلومان و دشمن ظالمان نيست، پس چرا هرچه مصيبت هست، براي مظلومان است و ستمگران هر روز سربلند تر مي شوند؟

خداوند با مظلومان و دشمن ستمگران است . لازمة سخن اين است كه مسلمانان بدون تلاش به نعمت هاي مادي و معنوي نائل گردند. نيز لازمة سخن اين نيست كه قانون علت و معلولي و سنت هاي الهي (كه در زندگي انسان ها جاري است) به هم ريزد، اين نيست كه بلكه لازمه اش اين است كه بشر در مسير خوبي ها قدم بردارد و خداوند او را در مسير كمك مي كند: ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم؛ اگر آدمي در مسير خوبي ها قدم بردارد، خداوند به او كمك مي كند و مشمول امداد ويژة خداوندي مي گردد. بسياري از ما مسلمانان به جهت تنبلي و عدم پايبندي عملي به رهنمودهاي اسلامي، به چنين روزي رسيده ايم، و اين هم طبق سنت الهي است.

توضيح :

خداوند جهان هستي را بر اساس سنّت هايي آفريده و بر اساس سنّتها و قوانين الهي، جهان هستي و از جمله انسانها اداره ميشوند. اين سنّتها همان گونه كه خداوند در قرآن فرموده است، قابل تغيير و تبديل نيست.

يكي از سنتهاي الهي براي جامعه انساني آن است كه: خداوند سرنوشت هيچ گروهي را تغيير نميدهد، مگر آن كه سرنوشت خويش را تغيير دهند.(1) بر اساس اين سنت الهي، انسانهاي نيك كردار و پيروان اديان الهي اگر بخواهند مغلوب ستمگران واقع نشوند و حاكمان زمين بوده و زير سلطه انسانهاي نابكار قرار نگيرند، بايد خود بخواهند و پس از خواستن و اراده، گامهاي عملي براي رسيدن به اين هدف را بردارند و شرايط رسيدن به آن را فراهم كرده و موانع را از بين ببرند.

بايد دست از ضعف و سستي و تن به ستم دادن برداشته و هر آنچه را كه براي رسيدن به مقصود و دست يافتن به حاكميت لازم است، فراهم آورند. اين جهان آن گونه آفريده شده كه اگر زماني تمام شرايط و علت يك چيز فراهم آمده و موانع آن برداشته شده باشد، معلول پديد خواهد آمد. خداوند اين سنّت را تغيير و تبديل نميكند. حال اگر انسانهاي شايسته و درستكار در اقليّت قرار داشته باشند و يا بسياري از آنها سلطه حاكمان نابكار را پذيرفته باشند و يا اگر نپذيرفتهاند، كاري براي رفع آن انجام ندهند، نخواهند توانست بر جايگاه حكومت و سلطه قرار گرفته و كافران و نابكاران را مغلوب كنند. اگر در برههاي كوتاه مانند زمان صدر اسلام و دورهاي ديگر پيروان اديان الهي و انسانهاي درستكار بر قدرت و حكمراني دست يافتند، براي آن بود كه مقدّمات و شرايط لازم فراهم شده بود، نه آن كه خداوند سنت خويش در جامعه انسانها را تغيير داده و از راه اعجاز و يا به طور مستقيم، دست به تغيير و تبديل زده باشد.

در ضمن بايد توجه داشت كه پيرو اديان الهي بودن، دليل بر درستكار بودن انسان و يا شايستگي او نيست. چه بسا بسياري از انسانها هنگامي كه پيشرفت دين و پيروان اديان را ديدهاند، به سوي دين گرايش يافته و با حربه دين و دينداري به خواستههاي ناشايست خود دست يافتهاند؛ يعني اگر چه حتي در برخي برهههاي تاريخ، ظاهراً تسلّط و حكومت با پيروان اديان بوده و حاكمان انسانهاي ديندار بودهاند، اما حكومت به معناي تسلّط و حكومت دين و عدالت و درستكاري نبوده است. در عين حال به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه مغلوب بودن دينداران و انسانهاي درستكار در بسياري از برهههاي تاريخ به معناي مغلوبيت حقيقت دين نيست كه ضعفي در دين باشد، بلكه مشكل از دينداران است كه به حقيقت آموزههاي دين (كه آنها را به درستكاري و عدالت و نفي سلطه) خوانده، آن گونه كه بايد عمل نكردهاند. حتي ميتوان گفت پيامهاي اساسي اديان بزرگ هميشه غالب و جاودانه بوده است. بعد از هزاران سال هنوز ميبينيم كه اين پيامها ميان انسانها زنده و جاودان است. جالب آن كه انسانهاي نابكار براي حكومت و تسلّط بر انسانها، هيچگاه چهره واقعي خود را نشان نداده و سعي نمودهاند در لباس درستي و درستكاري و عدالت، بر انسانها حكومت نمايند. اين خود نشانه جاودان بودن دين و پيامهاي الهي است كه حتي نابكاران براي استمرار حكومت خويش از آنها بهره ميبرند.

از طرف ديگر اگر خداوند ميخواست پيامبران و انسانهاي شايسته تنها به حكومت و حكمراني دست يابند و بر كافران و ستمگران تسلّط يابند، راه يافتن انسانها به سوي دين و گرايش آنها به دين و پيامبران الهي باشد با خلوص نيت صورت نميگرفت، يعني چون ميديدند در هر حال پيامبران و انسانهاي برگزيده الهي به حكومت و سلطه دست مييابند، آنها با انگيزههاي مادي به سوي دين روي ميآوردند و هدف پيامبران كه هدايت انسانها به سوي خداوند و رساندن بشر به سوي كمال و سعادت با پذيرش آگاهانه و خالصانه دين الهي بود، تحقق نمييافت.

اميرمؤمنان در يكي از بخشهاي خطبه قاصعه ميفرمايد: اگر خداوند اراده ميفرمود، به هنگام بعثت پيامبران، درهاي گنجها و معدنهاي جواهرات و باغهاي سرسبز را روي پيامبران ميگشود و پرندگان آسمان و حيوانات وحشي زمين را همراه آنان به حركت در ميآورد، اما اگر اين كار را ميكرد، آزمايش از ميان ميرفت و پاداش و عذاب بي اثر ميشد و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شده گان لازم نميشد و ايمان آورندگان ثواب نيكوكاران را نمييافتند و واژههاي (ايمان، كفر، خوب، بد و...) معاني خود را از دست ميداد... .

اگر پيامبران الهي، داراي چنان قدرتي بودند كه مخالفت با آنان امكان نداشت... مستكبران در برابرشان سر فرود ميآوردند و تظاهر به ايمان ميكردند، از روي ترس يا علاقهاي كه به ماديات داشتند. در آن صورت، نيتهاي خالص يافت نميشد و اهداف غير الهي در ايمانشان راه مييافت و با انگيزههاي گوناگون (غير الهي و خالص) به سوي نيكيها ميشتافتند.(2)

پي نوشتها:

1. انفال(8) آيه 53.

2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 192، ص 389 - 387.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.