-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12537)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9717)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1402)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1055)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26901 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا بديها، نسبياند يا مطلق؟ اگر مطلقاند، پس چرا در اسلام، مجاز به گفتن دروغ مصلحتي شدهايم و هم چنين درباره قتل نفس، آيا چيز بدي است؟ اگر بد است، چرا دشمنان خدا را ميكشيم؟ و اگر قتل يك جا خوب است و يك جا بد، نتيجه ميگيريم كه اخلاق نسبي است نه مطلق.

طرح نسبي و مطلق بودن اخلاق، به اين معنا كه شما برداشت كردهايد نيست; بايد توجه داشت، اگر منظور از بدي شرور، است كه شر، امري عدمي است و به طور يقين نسبي هم خواهند بود.

در رابطه با اعمال و افعال هم، برخي از آنها در ذات نه اقتضاي قبح دارند و نه اقتضاي حسن; يعني نميتوان گفت خوب يا بد است; براي مثال نميتوانيم بگوييم چاقويي كه به بدن انسان زده ميشود: مطلقاً خوب يا بد است، بلكه بستگي به هدف دارد، اگر براي كشتن باشد، زشت است و اگر براي جراحي و مداوا باشد، خوب است.

امّا برخي از اعمال، حُسن و قبح ذاتي دارند; مانند: عدل ذاتاً خوب است و ظلم ذاتاً قبيح است، لذا اصول اخلاقي، از اين قبيلند; يعني حُسن و قبح شان ذاتي است و به همين خاطر، هميشگي بوده و قابل تغيير نيستند. هم چنين نميتوان گفت: عدل، در گذشته خوب بوده، ولي حالا بد است يا برعكس، ظلم در گذشته قبيح بوده و حالا خوب است.

اما اعمال فرعي كه در شرايط مختلف و برحسب حالات مختلف، تفاوت مييابند، اگر نسبي باشند، هيچ خللي به استحكام مباني اخلاق وارد نميسازند.

امّا آنچه در سؤال به آن اشاره كرديد (دروغ مصلحتآميز يا قتل كفّار) نيز بايد گفت: دروغ، قبح ذاتي دارد و در همه حال بد است و بدي آن با شرايط مختلف از بين نميرود، اما هنگامي كه پاي مسئلة مهمتري در ميان است، دفع افسد به فاسد ميكنيم; براي مثال اگر راست بگوييم مؤمني كشته ميشود، كه فسادش از دروغ، خيلي بيشتر است، لذا با دروغ مصلحتي كه باز هم بد است، از آن بدتر، جلوگيري ميشود. هم چنين قتل در همه شرايط، ناپسند و زشت است، ولي اگر كافري كه هجوم به مسلمانان آورده، را نكشيم، مسلمانان بيگناه كشته ميشوند و اساس جامعه در خطر است; پس نبايد بر او رحم كرد كه:

ترحم بر پلنگ تيز دندانجفا كاري بود بر گوسفندان

خلاصه آن كه: اصول اخلاق، هميشگي و ثابتاند و اين نمونهها هم، زشتي خود را از دست ندادهاند، بلكه در مقايسه با عمل ديگري كه مهمتر است، مجبور به انجام آن ميشويم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.