-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13631)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12908)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9015)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4746)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1575)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1420)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1240)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(996)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26974 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا ازنظر اسلام ميتوان انسانها را ازروي چهره شناخت؟

دربارة شناخت انسان، ازروي چهره در قرآن، مطالبي آمده است: الف. قرآن در رابطه با انسانهاي گناهكار در روز قيامت، به اين مطلب اشاره دارد كه آنان به چهره هايشان شناخته ميشوند، مانند آية 48 سورة اعراف و 41 سورة رحمن. خلاصة مفاد اين دو آيه اين است كه: در روز قيامت، افراد مجرم از روي چهرههايشان كه گرفتگي و اندوه و مصيبت، از رنگ و رويشان ميبارد، مشخص شده و معلوم ميشود كه شخص معذّب، همان انسان تبهكار در دنيا بوده كه اكنون، به اين شرايط و وضعيت نكبتبار در آمده است; بديهي است كه اين مسئله، به قيامت اختصاص داشته و ربطي به دنياي طبيعي ندارد.

ب: قرآن دربارة مهاجريني كه از مكه هجرت كرده و سرمايه در دست نداشتند تا با آن امرار معاش كنند، و يا مجاهداني كه به خاطر حضور مستمر در جنگها، نياز به تأمين هزينة زندگي داشتند، ولي اين دو گروه از شدت خويشتنداري، هرگز با اصرار از مردم چيزي طلب نميكردند، به مسلمانان دستور ميدهد كه به اين افراد، انفاق كنند. در ذيل اين آيه آمده كه خداوند، به پيامبر خويش ميفرمايد: تو آنها را از چهرههايشان ميشناسي: تَعْرِفُهُم بِسِيمَـَهُمْ لاَيَسْ ?‹َلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا;(بقره،273) امّا آنها را از چهرههايشان ميشناسي; و هرگز با اصرار چيزي از مردم نميخواهند.

دقت دربارة اين آيه، ما را به يك نكتة مهم ميرساند، و آن مطلبي است كه مفسران اسلامي، از آن جمله علامه طباطبايي; در تفسير شريف الميزان به آن اشاره كردهاند و آن اين كه خداوند در اين آيه، به خاطر حفظ شأن و آبروي انسانهاي آبرومند نفرمود: تَعْرِفُونهُم بِسِيمَـَهُم; شما مسلمانان آنها را به چهرههايشان ميتوانيد بشناسيد، بلكه فرمود: تَعْرِفُهُم بِسِيمَـَهُم; اي پيامبر9! تو ميتواني آنها را از روي چهره بشناسي; بنابراين; به علت اختصاصي بودن خطاب به پيامبر9 ميتوان گفت: شناخت باطني انسان، از روي چهرههايشان، به پيامبر9 اختصاص داشته، انسانهاي عادي، بر اين امر توانايي ندارند.

البته مخفي نماند كه در اين ميان، اوصياي آن حضرت، مانند پيامبر9، قدرت اين شناخت را دارند; همچنان كه برخي عارفان و عالمان رباني نيز، ممكن است به اين مرحله از بصيرت برسند.(ر. ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 2، ص 400، نشر اسماعيليان / تفسير الفرقان، محمدصادقي تهراني، ج 3، ص 302، انتشارات فرهنگ اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.