-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13081)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12894)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8993)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1234)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

انجام واجبات ديني، چه اندازه در امور زندگي انسان مؤثر هستند؟

انجام واجبات ديني، اطاعت خداوند متعال است و آثار اطاعت الهي، هم در زندگي دنيا و هم در حيات اخروي براي انسان ظاهر ميشود، برخي از آثار اطاعت الهي در زندگي دنيوي عبارتند از:

1. رحمت: والمُؤمِنونَ والمُؤمِنـَتُ بَعضُهُم اَولِيأُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ ويَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ ويُقيمونَ الصَّلوَةَ ويُؤتونَ الزَّكوَةَ ويُطيعونَ اللّهَ ورَسولَهُ اُولغكَ سَيَرحَمُهُمُ اللّهُ; (توبه،71) مردان و زنان با ايمان، وليّ ]و يار و ياور[ يكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر ميكنند، نماز را برپا ميدارند و زكات را ميپردازند و خداوند و رسولش را اطاعت ميكنند; خداوند به زودي آنها را مورد رحمت خويش قرار ميدهد. رحمت اين جا معناي وسيعي دارد كه هرگونه خير و بركت و سعادتي را در اين جهان و جهان ديگر، در برميگيرد.

2. هدايت: ومَن يَعتَصِم بِاللّهِ فَقَد هُدِيَ اِليَ صِرَطٍ مُستَقيم; (آل عمران،101) و هر كس به خدا تمسك جويد، به راهي راست هدايت شده است.

3. تقوا: نيل به تقوا، در گرو اطاعت از خدا و رسولو فراهم آوردن زمينة آمرزش گناهان است.(آلعمران،133)

برخي از آثاري كه ـ به خصوص ـ با انجام هر واجبي، عايد انسان ميشود، نيز به قرار زير است:

1. انجام نماز، سبب دور شدن انسان از فحشا و منكرات ميشود: اِنَّ الصَّلوَةَ تَنهيَ عَنِ الفَحشأِ والمُنكَرِ;(عنكبوت،45) نماز ]انسان را[ از زشتيها و گناه باز ميدارد.

2. روزه گرفتن، سبب خير براي انسان است، (بقره، 185) و انسان را در مشكلات و ياري گرفتن از خدا كمك ميكند. امام صادقميفرمايد: اين كه خداوند ميفرمايد: از صبر ياري جوييد واستَعينوا بِالصَّبرِ والصَّلوَةِ;(بقره،45) منظور روزه است. و ميفرمايد: هنگامي كه براي كسي مشكلاتي پيش آمد، روزه بگيرد، زيرا خداوند بزرگ ميگويد: با صبر ]يعني روزه[ ياري جوييد.(تفسير نورالثقلين، مرحوم حويزي، ج 1، ص 76، نشر اسماعيليان)

3. حج رفتن: در روايات ائمه: آثار و فوايد زيادي براي حج بيان شده است كه از جملة آنها: سلامت جسم، فراخي روزي، شناخت مسلمانان از يكديگر و حفظ و اصلاح دين است.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 11، ص 14 ـ 15، نشر آل البيت)

4. خمس: امام رضا7 فرمود، پرداخت خمس، سبب تقويت دين و اسلام، ماية عزت و سربلندي ما اهل بيت، گشايش در زندگي و كليد رزق و روزي شما مؤمنان، سبب از بين رفتن گناهان و نشانة وفاداري مؤمنين با عهد و پيمان خداوند است، با سهل انگاري در اداي خمس، خود را از دعاي ما اهل بيت محروم ميسازيد.(وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 9، ص 538، نشر آل البيت.)

5. زكات: زكات در قرآن، از عوامل آرامش خاطر و از بين رفتن زمينة رباخواري (بقره، 276 ـ 277) در روايات ائمه: از عوامل توانايي و قوت فقيران، زيادي اموال، حفظ دارايي شخص و قبولي نماز معرفي شده است.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 9، ص 10 ـ 11، نشر آل البيت)

6. جهاد: سبب جلب پاداش دنيوي از طرف خداوند متعال (آل عمران، 148)، مصون ماندن جامعة اسلامي از گزند كفار (نسأ،84)، آمرزش گناهان و جلب رحمت خاصّ خداوندي است. (نسأ، 96)

7. امر به معروف و نهي از منكر: شكست ناپذيري مؤمنان در برابر هجوم دشمن (آل عمران، 111)، صالح شدن انسانها (آل عمران، 114) ناتواني جبهة كفر (آل عمران، 120) امام باقر7 ميفرمايد: سبب اين دو، راهها امن ميشود، كسب و كار مردم حلال ميشود، حقوق افراد تأمين ميگردد، در ساية آن زمينها آباد شده از دشمنان انتقام گرفته ميشود و كارها رو براه ميگردد.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 50، نشر دارالكتب الاسلامية)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.