-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12933)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8981)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دربارة كساني كه افكار اسلامي را قبول ندارند، چه آيهاي آمده است؟

كساني كه افكار اسلامي را قبول ندارند، دو قسمند: 1. كفار، كه نگاه كفرآميز به افكار اسلامي دارند; 2. غير كفار، يعني مسلماناني كه به دليل مشكلات فكري، نگاه ترديدگرايانه به اسلام دارند. دربارة گروه اول، آيات فراواني وجود دارد; از جمله: به يقين، كساني كه به آيات الهي ايمان نميآورند، خدا آنها را هدايت نميكند و براي آنان عذابي دردناك است. تنها كساني دروغ ميبندند كه به آيات خدا ايمان ندارند; ]آري[ دروغگويان واقعي آنها هستند.(نحل،104ـ105); لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيََّ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُون ...#وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ ;(يس،7و10) اين قرآني است كه از سوي خداوند عزيز و رحيم نازل شده است;...براي آنان يكسان است; چه انذارشان كني يانكني، ايمان نميآورند! بديهي است، منبع اصلي افكار اسلامي، قرآن كريم است و كسي كه ايمان به آن ندارد، در واقع افكار اسلامي را قبول ندارند و...

دربارة گروه دوم نيز، آياتي آمده است; براي مثال: برخي از كساني كه ايمان ضعيفي دارند و يا در ظاهر اسلام آوردهاند، دچار ترديد شده، شبهاتي وجودشان را فرا ميگيرد و در صورت عميق نشدن در اصول اعتقادي و كلامي; گاهي در تمام يا بخشي از معارف و احكام، دچار مشكل ميشوند. در زمان ما هستند كساني كه در حكم قصاص، ارث، ديه، حجاب و... اشكال ميگيرند; البته، اين افراد تا وقتي ندانسته قبول ندارند، طبق سفارش قرآن بايد با منطق و دليل، با آنها بحث كرد تا رفع شبهه شود; اما اگر ميدانند، لكن به خاطر لجاجت و كينهورزي و... از روي عمد مخالفت ميكنند، بايد طبق مراحل امر به معروف و نهي از منكر با آنها برخورد كرد. آياتي دربارة اين افراد نيز وجود دارد كه به چند نمونه از آن اشاره ميكنيم:

1. قَالَتِ الاْ ?َعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَـَكِن قُولُوَّاْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الاْ ?ًِيمَـَنُ فِي قُلُوبِكُم#...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِي ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَ جَـَهَدُواْ بِأَمْوَ َلِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَغكَ هُمُ الصَّـَدِقُونَ ;(حجرات،14ـ15) عربهاي باديهنشين گفتند: ايمان آوردهايم، بگو شما ايمان نياوردهايد، ولي بگوييد اسلام آوردهايم، اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است...; مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردهاند، سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده و با اموال و جانهاي خود در راه خدا جهادكردهاند، آنها راستگويانند. مفهوم آيات بالا اين است كه ممكن است افرادي اسلام بياورند، اما هنوز تمام انديشة اسلام را نپذيرفته و هنوز نسبت به برخي معارف يا احكام ترديد داشته باشند.

2. دربارة منافقان ميفرمايد: گروهي ازمردم ]منافقان[ كساني هستند كه ميگويند: به خدا و روز رستاخيز ايمان آوردهايم، در حالي كه ايمان ندارند و... و هنگامي كه به آنان گفته شود همانند ]ساير[ مردم ايمان بياوريد! ميگويند: آيا هم چون ابلهان ايمان بياوريم؟! بدانيد اينها همان ابلهانند، ولي نميدانند! و هنگامي كه افراد با ايمان را ملاقات ميكنند و ميگويند: ما ايمان آوردهايم! ]ولي[ هنگامي كه با شيطانهاي خود خلوت ميكنند، ميگويند: ما با شما هستيم، ما فقط ]آنها را[ مسخره ميكنيم.(بقره،8و13ـ14(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 22، ص 208ـ213، دارالكتب اسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.