-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12380)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در دين اسلام براي هدايت مسلمانان، آنان را از دوزخ و عذاب آخرت ميترسانند، در صورتي كه ميتوانند با گفتن خوبيهاي بهشت، آنان را به سوي انجام عمل نيك ترغيب كنند؟ البته قبول دارم كه در اسلام از بهشت هم صحبت ميشود، اما در مقايسه با جهنم كمتر؟

1. در قرآن كريم، ابشار و انذار توأمان و با يكديگر مطرح شدهاند. به عنوان نمونه يكي از آيات مزبور ذكر ميشود: يَـََّأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّـآ أَرْسَلْنَـَكَ شَـَهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ;(احزاب،45) اي پيامبر9، به درستي كه ما تو را به عنوان گواه بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم. در اين آيه شريفه از ميان پنج صفتي كه براي پيامبر9 ذكر شده، يك صفت به بشير بودن او، اشاره دارد.

2. دليل توأم بودن بشارت وانذار آن است كه ، نيمي از وجود انسان را علاقة جلب منفعت و نيم ديگر آن را، دفع ضرر تشكيل ميدهد; آن گاه بشارت انگيزة بخش نخست، وانذار انگيزه بخش دوم ابعاد وجودي انسان ميباشد.

3. در نگاهي ديگر، بشارت و انذار يا تشويق و تهديد، بخش مهمي از فرآيند تربيتي انسان، و نيز انگيزة فعاليتهاي اجتماعي او را تشكيل ميدهد. تشويق در برابر انجام كار نيك، سبب آمادگي بيشتر انسان در پيوستن آن ميسر شده، و نيز كيفر در قبال انجام كار بد، موجب دست برداشتن انسان از آن راه خطا ميگردد.

4. تعادل ميان اين دو ويژگي انسان; يعني جلب منفعت و دفع ضرر، و دو حالت دروني متناسب با آن ; يعني بيم و اميد، ضروري بوده، و نبايد پاية تربيتي انسان تنها بر روي يك قسمت باشد; زيرا اگر تشويق واميد از حد مجاز خود بگذرد، سبب جرئت و غفلت انسان، و چنان چه بيم و انذار بيش ازاندازه باشد، يأس و نااميدي را به دنبال خواهد داشت. درست به همين دليل است كه در قرآن كريم، بشارت و انذار، در كنار يكديگر ذكر شدهاند.

5. افزون بر ذكر توأمان بشارت وانذار در قرآن كريم، در اكثر آيات، بشارت مقدم ذكر شده است. اين، بدان جهت است كه در مجموع، رحمت خدا بر عذاب و غضب او، پيشي گرفته است; همان كه در دعاها آمده است: يا من سبقت رحمته غضبه; اي كسي كه رحمت تو، بر خشم تو، پيشي گرفته است.

6.با توجه به توضيحات مزبور، ادعاي سنگين بودن كفّه تصوير و ترسيم جهنّم در قرآن، ادعاي مورد قبولي نيست.

7. ياد مرگ كه در پرسش مطرح شده، در روايات از آن به عنوان عامل تربيتي خوبي ياد شده است كه در دوري انسان از گناه بسيار مؤثر است. اين رويكرد با بهره جويي دين اسلام، از جنبههاي اميدبخش و يادآوري نعمتها ناسازگار نيست.

براي مطالعة بيشتر ر.ك:

1. الميزان با ترجمه، ج 16، ص 515.

2. تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 361، دار الكتب الاسلاميه.

3. مجمع البيان في تفسير القرآن7 الطبرسيي، ج 8، ص 168، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات

4. روح البيان، ج 7، ص 196.

5. تفسير الكبير، ج 25، ص 216.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.