-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12346)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8951)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27089 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

موضوع بحث در سورة مائده چيست و چرا بدين نام خوانده ميشود؟ لطفاً شأن نزول را هم بيان كنيد.

هدف و غرض جامع از اين سوره، دعوت به وفاي به عهدها و پايداري در پيمانها و تهديد و تحذير شديد از شكستن آن و بياعتنا نبودن به آن است. در اين سوره به رحمت خداوند متعال و آسان نمودن تكليف بندگان و تخفيف دادن به اهل تقوا و ايمان اشاره شده و نسبت به كسي كه عهد و پيمان با امام خويش را بشكند و اطاعت او را ترك كند و حدود و پيمانهاي دين را ناديده بگيرد، سختگيري شده; به همين جهت، بسياري از احكام حدود و قصاص، داستان مائده زمان حضرت عيسيَ7 (كه از خدا خواست مائدهاي از آسمان براي او و يارانش بيايد)، داستان دو پسر حضرت آدم7 و اشاره به بسياري از ظلمهاي بنياسرائيل و پيمانشكنيهاي آنان در اين سوره آمده است. در آيات ديگري از اين سوره، خداوند بر مردم منت ميگذارد كه دينشان را كامل و نعمتشان را تمام كرد و طيّبات را بر آنها حلال و خبائث را حرام نمود و احكام و فرمانهايي به دور از عسر و حرج بر آنان تشريع فرمود كه ماية طهارت آنان ميباشد.

نامگذاري اين سوره به مائده، به خاطر اين است كه داستان فرود آمدن مائده (طبق و ظرف غذا) براي ياران حضرت مسيحغ در آية 114 از اين سوره، آمده است.

اين سوره پس از هجرت و در سالهاي پاياني عمر شريف پيامبر9 در مدينه نازل شد. برخي مفسران اين سوره را از آخرين سورههاي مفصلِ نازل شده بر پيامبراكرم9 ميدانند.(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 5، ص 160 و 161، مؤسسة اعلمي بيروت / تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 241، دارالكتب الاسلامية.)

بسياري از مفسران قرآن معتقدند، شأن نزول برخي آيات سوره مائده، مانند آيه اكمال ـ كه سومين آيه اين سوره است ـ، درباره روزي است كه پيامبراسلام9 حضرت اميرمؤمنان علي7 را به طور رسمي به جانشيني خود تعيين فرمود. در روايات فراواني كه از اهل تسنن و تشيع نقل شده، به صراحت آمده كه اين آيه در روز غديرخم و در پي ابلاغ ولايت عليبنابيطالب7 نازل شده است.(ر.ك: تفسير نمونه، همان، ص 266 ـ 272 / الغدير، علامه اميني;، ج 1، دارالكتب الاسلامية.)

همچنين درباره شأن نزول آيه 4 همين سوره گفته شده كه زيدالخير و عديبنحاتم كه از ياران پيامبراكرم9 بودند، به آن حضرت عرض كردند: ما جمعيتي هستيم كه با سگها و بازهاي شكاري، صيد ميكنيم; بعضي از آنها زنده به دست ميرسد و آنها را سر ميبريم، ولي برخي از آنها به وسيلة حيوانات شكاري كشته ميشوند و ما فرصت ذبح آنها را نداريم... تكليف ما چيست؟ در اين هنگام اين آيه نازل شد و به آنها پاسخ گفت.

از عبداللهبنعباس نقل شده كه گروهي از يهوديان، خدمت پيامبراسلام9 رسيدند و درخواست كردند: عقايد خود را براي آنها شرح دهد; پيامبر9 فرمود: من به خداي بزرگ و يگانه ايمان دارم و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسي و عيسيَ و همه پيامبران الهي: نازل شده حق ميدانم و در ميان آنها جدايي نميافكنم; آنها گفتند: ما عيسيَ را نميشناسيم و به پيامبري نميپذيريم; سپس افزودند: ما هيچ آييني را بدتر از آيين شما سراغ نداريم! در اين هنگام آيات 59 و 60 سوره مائده نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(براي آگاهي بيشتر دربارة شأن نزول آيات ديگر سوره مائده ر.ك: تفسير نمونه، همان، ج 4 و 5، ذيل آيات سورة مائده.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.