-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12673)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فروع دين كه به ترتيب عنوان شده آيا اينها هركدام نسبت به ديگري اولويت دارند يعني د رطول همند يادرعرض همند؟اجمالا مي توان پاسخ گفت : كه مقام ولي فقيه نيز مستثني از نقد وتحليل صحيح نسبت به عملكرد ورفتار نيست وليكن آنچه به نظر ضروري مي رسد بيان شرائط نقد وبررسي است .

جايگاه ولي فقيه از دو منظر قابل تحقيقاست ،اول: از نظر سياسي ، دوم: از نظر عقائد شيعي . در عقائد شيعه صلح وجهاد،تولي و تبري و تمامي مسائلاجتماعي وسياسيمانند نماز و روزه داخل در حوزه فقه است و اجتهاد مي پذيرد و مقلد بايد در همة آنها تقليد كند و مطيع مقام ولايت فقيه باشد وآنچه در زمان حضرت امام ( ودر زمان مقام معظم رهبري نيز مطرح بوده وهست جايگاه ممتاز ولايت فقيه در تعيين همين امور است .

براي روشنتر شدن مطلب به نمونه هايي از اين تولي و تبري در مسائل سياسي توجه مي نماييم : در زمان امام (ايشان فرمودند : ((دولت آقاي موسوي دولت اسلام است وكار كردن براي اين دولت كار كردن براي اسلام است )) يا اينكه (( رابطه ما با آمريكا رابطه گرگ وميش است )) ويا ((بين ما وآمريكا هيچ وقت سازشي پيدا نخواهد شد )) ونيز اعلام جنگ در برابر عراق و شركت عموم مسلمانان بعنوان واجب كفائي ، از جمله مسائل سياسي ودر عين حال از موارد تبري وتولي ودر حوزه مسائل فقهي قراردارد كه توسط ايشان معين گشته است .

بنابراين در ديدگاه شيعه جايگاه ولي فقيه تنها يك رهبري سياسي نيست كه انتقاد به او شأن عامه مردم باشد بلكه انتقاد بر عملكرد رهبري فقيه تنها از ديدگاه مجتهدين كه نظر فقهي دارند ممكن است وبايد دانست ولي فقيه نيز با نظر شخصي نسبت به امور مسلمين حكم نمي راند وتكليف را از ديدگاه اسلام معين مي نمايد .بسنجند. همانطوركه شوراي نگهبان وظيفه دارد مطابقت يا عدم مطابقت مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با اسلام نظارت كند ،افعال ولي امر مسلمين نيز قطعا اين جنبه را دارد و مجلس خبرگان صلاحيت اظهار نظر در اين مورد را دارد.

اما از لوازم اين انتقاد كه در فرمايشات استاد مصباح نيز بدان تاكيد شده رعايت اخلاق اسلامي در انتقاد است كه اولاًپيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز وعيب واشكال قطعي باشد نه آنكه مبتني بر شايعات واخبار غير قابل اعتماد باشد. در ثاني به منظور اصلاح وسازندگي انتقاد شود نه براي عيبجويي ورسوايي اشخاص واينكه انتقاد براثر دلسوزي ، خيرخواهي وصميميت باشد نه به سبب برتري طلبي ، ودر نهايت انتقاد بايد بدون هيچ توهين وجسارت باشد. (2)

از برداشتهاي نادرستي كه براي بعضي از مردم پيش مي آيد انتقاد ناميدن قضاوتهاي غير عالمانه خويش است، توجه نمي كنند كه ولي فقيه از پيش خود حرف نمي زند وحكم اسلام را مي گويد و انتقاد آنها ورود در حوزه تخصصي فقه اسلام است نه انتقاد به يك رهبر سياسي .

ازجمله مواردي كه ممكن است مورد برداشت نادرست واقع شود ، معناي عبارت ((النصيحه لأئمه المسلمين))است،بايد عنايت داشت كه نصيحت دراينجا به معناي پندواندرز نبودهبلكه به معناي((دلسوزي وخير خواهي))(3) بكار رفته است ،كما اينكه در فرمايشات مولي علي(آمده است: از حقوق ولي امر مسلمانانبر مردم اينست كه نصيحت كننده او باشند و مراد از نصيحت همدلسوزي وخيرخواهي است كه شامل عامه مردم و متخصصين امر مي شود.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ استاد مصباح ، پرسشها و پاسخها ، جلد 3، ص 70

2ـ استاد مصباح ، پرسشها و پاسخها ، جلد 3، ص 69،70

3ـ در مفردات راغب ، ص 494و قاموس قرآن ، سيد علي اكبرقرشي ، جلد 7 ، ص 71 نيز ماده ((نصح)) به معناي خلوص نيت و خير خواهي محض بكار رفته وهمچنين آيه 91 سوره مباركه توبه نيز بر اين معنا تصريح دارد : (( ... ولا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ... )) ( بر ضعيفان وبر بيماران وبر كساني كه چيزي براي خرج كردن ندارند در صورتي كه براي خدا و رسولش خير خواهي كنند تكليفي نيست ... )واحد تحقيقات و پژوهش

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.