-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13168)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27159 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اين همه تحقير زن از سوي اسلام ، ديني به اين عظمت وبزرگي وجامع تحقيراتي همچون اطاعت زن از مرد ! چرا در جامعه ما برتري مرد بر زن رواج يافته ؟ چه عاملي در طول تاريخ باعث شده كه زن كوچك شود و در واقع از طرف مرد مورد ظلم قرار گيرد . چرا در قرآن با وجودي كه برتري انسان را ايمان دانسته ولي كلماتي همچون زن كم خرد است بكار رفته ؟

بدون شك انسان از آن جهت كه موجوديست آزاد و انتخابگر پيوسته بايد پاسخگوي عملكرد خويش باشد در انجام زشتيها و زيباييها افراد ديگر را مورد سئوال و بازخواست قراردادن نه معقول است و نه عادلانه و هيچگونه پشتوانه علمي، منطقي و تجربي ندارد و بر همين اساس در محاكم و دادگاههاي دنيا و آخرت خود افراد پاسخگوي اعمال خويشند مگر در صورتيكه كسي در عملكرد خود آزاد نبوده و كاري را به اجبار انجام داده باشد. بر اين اساس هر كسي پاسخگوي اعمال خويش است هر چند توسط ديگري نصب و معرفي گرديده باشد و فقط در صورتيكه مقام نصب و معرفي كننده در انجام وظايف مربوط به خويشتن تخلفنمايد مشمول مجازات مي گردد و اين قانون در جوامع بين المللي نيز پذيرفته و مورد عمل واقع مي گردد در غير اينصورت بايد هر از چند گاه شاهد محاكمة مقامات عاليرتبه جهاني بخاطر عملكرد افراد زير مجموعه آنان باشيم و حال آنكه اينطور نيست . در اسلام نيز چنين است كه تخلفهاي كارگزاران از جمله در حكومت پيامبر(ص) و امام علي(ع) و امام حسن(ع) به حساب آن بزرگواران گذاشته نمي شده است.و مورد سوال شما نيز از همين قبيل موارد مي باشد. ضمناً خلاف آنچه تصور شده است قائده اين نيست كه اگرفردي از مجموعه اي دچار تخلف شد بايد مسئول درآن مجموعه محاكمه شود بلكه محاكمه و بازخواست هم قوانين خود را دارد و بطور كلي مبتني بر جرائم و آن چيزي است كه منطبق با تعريف جرم است و ملاك آن هم قوانين جزائي و پيش بيني شده در قانون اساسي است از اينرو در لزوم محاكمه افراد بايد جرم را مشخص نمود و صرف انتخاب افراد كه عملي قانوني است موجب مجازات مسئول نمي گردد و نيز قضيه هم همانطور كه مي دانيد در كوي دانشگاه اين نبود كه مسئول را صرفاً بخاطر خطاي زير مجموعه خود محاكمه كنند بلكه مبتني بر جرائمي بود كه به كرات در دادگاه مطرح شد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.