-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12681)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در مسلماني شخص اعتقاد به اصول دين داشتن كفايت مي كند، ولو هيچ فرعي از فروع دين را انحام ندهد؟ ويا بايد التزام عملي به فروع دين داشته باشد؟فروع دين چندتا است؟

درخصوص سؤالي كه فرموديد نكات زير قابل توجه مي باشد :

1.دراينكه بايد يك مسلمان التزام به فروع دين داشته باشد، شكي نيست وشكي هم در اين نيست كه اعتقاد به اصول دين كفايت نمي كند زيرا هر ديني خصوصاً دين اسلام يكسري هست ها ونيست ها دارد كه همان جهان بيني يا اصول عقايد است ويك سري بايدها ونبايدها دارد كه همان اصول عملي يا ايدئولوژي ويا فروع دين مي باشد ـ پس بايد بدانيم كه اين دو يعني اصول و فروع دين مستلزم يكديگرند واز يكديگر جدائي ناپذيرند واعتقاد وعمل به اين دو است كه انسان را در دنيا وآخرت سعادتمند مي نمايد منتهي بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه انجام ندادن فروع دين با انكار آن فرق مي كند وهمچنين انكار دانسته با انكار ندانسته فرق مي كند ـ گاهي اوقات هست كه شخصي يكي از فروع دين يا بعضي و يا تمام آنرا انجام نمي دهد اما منكر آن نيست اين فرد بنا بر فتواي اكثر قريب به اتفاق علماء و مراجع عاليقدر، مسلمان و پاك است منتهي فاسق ومعصيت كار مي باشد ولي اگر انجام ندادن او همراه با انكار است بنابر فتواي اكثر مراجع عاليقدر كافر ونجس مي باشد1 منتهي بعضي مثل حضرت امامخمينيرهمي فرمايند : ...چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت،نجس مي باشد واگر نداند، احتياطاً بايد ازاو اجتناب كرد، گرچه لازم نيست.2

2.فروع دين 10 تا است كه عبارتند از : نماز، روزه، حج، خمس، زكات، جهاد، تولي، تبري، امر به معروف ونهي از منكر 3(1) توضيح المسائل مراجع، ج1.ص84به بعد،اجوبه الاستفتائات،ج1،ص98،توضيح المسائل،ج1.ص41

(2) توضيح المسائل مراجع، ج1.ص84به بعد،اجوبه الاستفتائات،ج1،ص98،توضيح المسائل،ج1.ص41

كتاب فروع دين،آيت ا...شيرازي،ترجمه مصطفي زماني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.