-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12346)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8951)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- آيا كسي كه به دادن خمس اعتقاد ندارد مسلمان است يا بگويد چون ماليات مي دهم خمس نبايد بدهم؟

2- بهترين ذكر كه انسان درموقع بيكاري بگويد چه چيزي است ؟

3- چه كنيم تا بتوانيم با صاحب خود ديدار داشته باشيم؟

1)كسيكه اصل وجوب خمس را منكر ومتوجه است كه رد آن موجب رد پيامبرو رد پيامبر رد خداست مرتد وغيرمسلمان است ولي اگر فقط خمس نمي پردازد ويا معتقد است اموالش مشمول خمس نمي باشد، مسلمان گنهكار است.

توجه شما دوست عزيز را به آيه اي كه درباره خمس درقرآن آمده است جلب مي كنم :

واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسلول و...وابن السبيل ان كنتم ءامنتم بالله وما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان... (وبدانيد هر گونه غنيمتي به شما رسد خمس آن براي خدا وبراي پيامبر وبراي ذي القربي ويتيمان ومسكينان و واماندگان درراه است ، اگر شما به خدا وآنچه بربنده خود درروز جدائي حق ازباطل، روز درگيري دو گروه(با ايمان و بي ايمان يعني روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده ايد،وخداوند برهر چيزي قادراست.)1

آنچه مهم است دراين آيه اين نكته است كه : با اينكه روي سخن دراين آيه به مؤمنان است ـ زيرا پيرامون غنائم جهاد اسلامي بحث مي كند ومعلوم است مجاهد اسلامي مؤمن]هم[ هست ـ ولي با اين حال مي گويد : اگر ايمان به خدا وپيامبر آورده ايد اشاره به اينكه نه تنها ادعاي ايمان نشانه ايمان نيست بلكه شركت درميدان جهاد نيز ممكن است نشانةايمان كامل نباشد واين عمل به خاطر اهداف ديگري انجام گيرد، مؤمن كامل كسي است كه دربرابر همة دستورات مخصوصاً دستورات مالي تسليم باشد وتبعيضي درميان برنامه هاي الهي قائل نگردد.2

نتيجه اي كه مي شود ازمطلب بالا گرفت اين است كه نه تنها به لحاظ شرعي ندادن خمس باعث آلوده شدن مال انسان به حرام ميشود كه حق تصرف درمال خمس داده نشده را تدارد، بلكه ندادن خمس اگر نگوييم نشانة بي ايماني است لااقل نشانة ضعف وسستي ايمان درمراتب خودخواهد بود بدين معني كه ايمان انسان با توجه به آيه بالا زير سؤال خواهد رفت.

2) هر ذكري كه انسان را با تمام وجود بياد خداوند متعالي اندازد خوب است وبرترين آن ذكر لااله الاالله وصلوات برمحمد

برمحمدوآل محمد ص است كه اين ذكر صلوات جايگزين هر دعايي مي تواند باشد مخصوصاً درتشرف به حرم معصوين عليهم السلام

3)درجواب سؤال سوم شما بايد عرض كنم وجود امام زمان عج مايه خير وبركت بوده وهستي لحظه به لحظه ازآن فرزانه روزگار فيض مي برد نظير فيض وبهره اي كه بشر از خورشيد مي برد حتي زماني كه در پس ابرها مخفي باشد.

اما ارتباط با آن بزرگوار به گونه اي كه او را بشناسيم مشروط به همگون شدن با آن بزرگوار درگفتار وكردار ودر همه حالات زندگي مي باشد از اين رهگذر بايد همچون او كه حتي انديشه نافرماني ومعصيت را نمي نمايد حداقل گناه درمرحله عمل را ترك نماييم ونظير او كه هيچ واجب ومستحب وبايسته ديني را ترك نمي نمايد مانيز بايد حداقل، به واجبات ديني عمل نماييم درآن صورت خود آن محبوب دلها بزرگوارانه،بنده پروري نموده وبه سراغمان خواهد آمد.

لازم به يادآوري است ازآنجايي كه آن حضرت حضور فعال درجامعه دارد ممكن است بارها آن بزرگوار را درجامعه ديده باشيد ولي نشناخته ايد.

از حضرت علامه طباطبائي سؤال كردند : راه رسيدن به امام زمان ـ عجل ا...تعالي فرجه الشريف ـ چيست؟

علامه فرمودند : امام زمان خود فرموده است : شما خوب باشيد ما خودمان شما را پيدا مي كنيم.

ودرسؤالي كه از حضرت آيت ا...بهجت پرسيدند كه (اين حقير مشتاق زيارت امام عصر حضرت حجه بن الحسن عسگري ـ عجل ا...تعالي فرجه الشريف ـ مي باشم، از حضرت عالي تقاضا دارم كه مرا دعا كنيد كه به اين سعادت نائل شوم.)

حضرت آيت ا...بهجت درجواب فرمودند زياد صلوات، اهداء وجود مقدسش نمائيد، با دعا تعجيل فرجش؛ وزياد به مسجد جمكران مشرف شويد با اداء نمازهايش.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.