-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9764)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

توضيحاتي در خصوص برنامه هاي آينده اسرائيل و آمريكا در منطقه خاورميانه و مقاومت مردم فلسطين و جهان اسلام در برابر آنها بيان كنيد.اساساً تشكيل دولت يهود يا به تعبير درست تر دولت صهيونيزم،در اين نقطه از دنياي اسلام، با يك هدف بلند مدت استكباري به وجود آمد. اصلاً به وجود آوردن اين دولت در اين نقطة حساس، كه تقريباً قلب دنياي اسلام است، و قسمت غرب دنياي اسلام را كه آفريقاست، به قسمت شرق آن كه همين خاورميانه و آسيا و مشرق است، متصل مي كند، و يك سه راهي است بين آسيا،آفريقا و اروپا، براي اين بود كه در بلند مدت سلطة استعمارگران آن روز كه در رأسشان دولت انگليس بود بر دنياي اسلام تداوم يابد. و اين طور نباشد كه اگر يك زماني دولت اسلامي مقتدري، مثل دورانهايي از حكومت عثماني به وجود آمد، بتواند جلوي نفوذ استعمارگران،(اعم از انگليس، فرانسه و ديگران) را در اين منطقه بگيرد. لذا يك پايگاه براي خودشان درست كردند. بنابراين طبق اسناد تاريخي، تشكيل حكومت صهيونيستي در آن جا، بيش از آنچه كه آرزوي مردم يهود باشد، خواست استعماري دولت انگليس بود. البته بعد كه بوسيله آمريكا، گوي سياست دنيا و گوي استكبار از دست انگليس ربودة شد، اين هم جزء همان ابواب جمع مواريث استعماري بود، كه به آمريكا رسيد، و آمريكاييها حداكثر استفاده را كردند، و الآن هم دارند استفاد مي كنند.

هدف اسرائيل توسعه است. دولت صهيونيستي به اين سرزمين فلسطين فعلي هم قانع نيست. اول يك وجب جا مي خواستند، بعد نصف سرزمين فلسطين را گرفتند، سپس همة سرزمين فلسطين را گرفتند؛ و آنگاه به كشورهاي همسايه فلسطين، مثل اردن و سوريه و مصر، تجاوز كردند، و زمينهاي آنها را گرفتند. الآن هم هدف اساسي صهيونيزم،ايجاد اسرائيل بزرگ است. البته اين روزها كمتر اسم مي آورند، سعي مي كنند كتمان كنند. باز هم دارند به افكار عمومي دروغ مي گويند؛ چرا؟ چون در اين مرحله اي كه الآن هستيم احتياج دارند كه هدفهاي توسعه طلبانه خود را كتمان كنند.

گرفتاريهايي كه امروز صهيونيستها دارند، اين است كه امروز به صلح احتياج مبرم دارند. زيرا با انقلاب اسلامي ايران، دو اتفاق مهم افتاد : يكي اين كه نهضت فلسطين كه يك نهضت غير ديني بود، به يك نهضت اسلامي تبديل شد، و رنگ اسلامي گرفت، و در نتيجه مقاومت اسلامي به وجود آمد. همان مبارزاني هم كه از بيرون مبارزه مي كردند، مثل كساني كه از لبنان يا مناطق ديگر به اسرائيل حمله مي كردند، و به آنها ضربه مي زدند، با انگيزة اسلامي، كه يك انگيزة بسيار قوي است، وارد ميدان شدند. و ديگر اينكه انتفاضه به وجود آمد. انتفاضه يعني قيام و شورش در داخل سرزمين و وطن مغصوب. از اين قيام مي ترسند، چون برايشان خيلي مهم است.

البته سعي مي كنند كه مطلب را آنچنان كه هست، منعكس نكنند. اما مبارزات مردم فلسطين در داخل سرزمين فلسطين، براي رژيم صهيونيستي شكننده و كوبنده است؛ ستون فقراتشان را مي شكافد.

از لحاظ اقتصادي هم، اسرائيل براي منطقه خطرآفرين است. چندي است كه صهيونيستهاي حاكم بر فلسطين، تزي را به نام تز خاورميانة جديد مطرح كرده اند. خاورميانه جديد، يعني اينكه خاورميانه با محوريّت كشور اسرائيل شكل بگيرد. و اسرائيل بتدريج بر كشورهاي عربي و كشورهاي منطقه و مناطق نفتي در خليج فارس، سيطرة اقتصادي پيدا كنند. اين هدف اسرائيليهاست. بعضي از دولتها غافلند، وقتي به آنها اعتراض مي شود، مي گويند : ما كه رابطه برقرار نكرديم، ما به تُجارشان اجازه داديم بيايند. اتفاقاً آنها همين را مي خواهند، آنها مي خواهند اسرائيل با حمايت آمريكا، و با پشتيباني از زرّادخانههاي خطرناك خودشان، از غفلت و ضعف بعضي از دولتها استفاده كند، و به آنجا وارد بشود، و مراكز اقتصادي و منابع مالي را در دست بگيرد. اين خطر بزرگي براي منطقه است. بزرگتر از همه خطرها اين است.

بنابراين از لحاظ اسلامي، از لحاظ انساني، از لحاظ اقتصادي، از لحاظ امنيتي، از لحاظ سياسي، امروز وجود اسرائيل، يك خطر بزرگ براي ملتها و كشورهاي منطقه است. براي مسأله خاورميانه يك راه بيشتر وجود ندارد، و آن انحلال و زوال دولت صهيونيستي است. (1)

اهداف آمريكا نيز در خاورميانه، دشمني با اسلام، فروپاشي نظام اسلامي ايران، تسلط بر منابع انرژي و منابع انساني منطقه، و قرار دادن آن در اختيار كمپاني هاي صهونيستي و آمريكائي مي باشد. از ديگر اهداف آمريكا در دست گرفتن بازارهاي منطقه خاورميانه، با هدف تسلط بر اقتصاد كشورهاي اسلامي مي باشد، وبه عبارت ديگر، ايجاد نظام سلطه جهاني. هدف ديگر او،تغيير نقشة سياسي خاورميانه مي باشد. وبه جرأت مي توان گفت كه از مهمترين اهدافش، مبارزه با انقلاب اسلامي ايران است. زيرا با پيروزي انقلاب، يك حركت اسلامي در كل كشورهاي منطقه، و حتي اروپا و آفريقا شكل گرفته است، كه در تضاد با اهداف استعماري و استكباري آمريكا است. بنابراين دشمني با جمهوري اسلامي ايران را در رأس اهداف خاورميانهاي خود قرار داده است.

اما بحمدا... امروز دشمن قادر نيست. امروز به بركت ملت هوشياري مثل ملت ايران، به بركت افكار برانگيخته اي مثل افكار ملت ايران، و به بركت انقلاب بزرگي مثل انقلاب اسلامي ايران، چه آمريكا و چه بزرگتر از آمريكا، قادر نيستند كه حكومت اسلامي ايران را از بين ببرند.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي، ص 415 ،418 و 419

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.