-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9754)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27208 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

1. انجمن حجّتيه چه نوع تشكيلاتي است؟ حزب است، گروه است؟ و تاريخچهاي از اين انجمن مرحمت فرماييد.

2. روشهاي تبليغاتي اين انجمن در قبل و هم اكنون

3. جلسات ديني كه شركت مي نماييم چگونه متوجه شويم از طرف اين انجمن است يا خير؟

4. اين انجمن تحت چه پوشش هايي فعاليت دارند؟ آيا مكان مشخص و بخصوصي هم دارند؟

5. مسؤوليت اداره و اين انجمن را چه كساني به عهده دارند؟

6. در صورت امكان، جلساتي كه منصوب به اين انجمن مي باشد معرفي فرماييد.

7. آيا نشرياتي از طرف انجمن منتشر مي شود؟در مورد انجمن حجّتيه مهدويه، به اطلاع مي رساند كه اين مجموعه سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، با اهداف و برنامههاي خيرخواهانه، و كمكهاي مالي به مستمندان، با اِشرافيت يك شخصيّت روحاني به نام شيخ محمود تولّايي، معروف به حلبي، تشكيل شد. و رفته رفته پس از گذشت چند سال، با همان نام انجمن خيريه حجّتيه، فعاليتهاي فرهنگي خود را نيز آغاز كرد. عمدة اين فعاليّتها بر محور مبارزه با فرقه ضالّه و ساختگي بهائيّت، و معرفي و تبليغ در موضوع خاص شخصيت امام زمان( بود.

روش كاري اين انجمن در قبل از انقلاب، پرهيز از مبارزه با رژيم پهلوي، و دخالت نكردن در سياست بود. و بخاطر نداشتن شمّ سياسي، در برخي مواقع، رژيم گذشته مي توانست از آنها بهره برداري سياسي غير مستقيم، در جهت مخالفت با برنامه هاي مبارزاتي امام خميني( و ساير مبارزين، نيز داشته باشد. مثلاً در سالي كه امام خميني( اعلام نمودند كه ما در اين سال بخاطر جانيات رژيم، نيمه شعبان را جشن نخواهيم گرفت، توانستند با استفاده از احساسات و گرايشات اين انجمن، در گوشه و كنار مراسم جشن نيمةشعبان را برگزار نمايند.

بعد از پيروزي انقلاب، افراد اين انجمن بر سه دسته كلّي تقسيم شدند :

1.افرادي كه به انقلاب و نهضت امام خميني( پيوستند، و با نظام همكاري دارند. مثل آقاي دكتر علي اكبر پرورش، وزير اسبق آموزش و پرورش.

2.افرادي كه نه با انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ميانه خوبي دارند، و نه با آن دشمني و مخالفت مي نمايند.

3. افرادي كه در مقابل نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي موضعگيري كرده، با آن مخالفت و كارشكني نموده، اين حكومت را نامشروع مي دانند.

بنابراين، عليرغم روش سابق انجمن، مبني بر عدم دخالت در سياست، بعد از پيروزي انقلاب، به شكلهاي مختلف در عرصة سياست وارد شدند. و جلسات ديني و فعاليتهاي ديگر اين انجمن، تا قبل از موضعگيريهاي صريح امام خميني( عليه آنها، بطور آشكار و منسجم ادامه داشت. ولي بعد از آن، با اعلام تعطيلي تمام فعاليتها، به نوعي مخفي كاري و فعاليت بسيار محدود رو آوردند.

در حال حاضر، مكان مشخص و جلسة مذهبي با نام و نشاني از آنها در دست نيست. اگر چه تحت عنوان دعاي ندبه، و بدون نام انجمن، اعضاي آنها كه شناخته شده هستند، هر هفته دور هم جمع شده، ضمن خواندن دعا، به تبادل نظر مي پردازند.

عمده محورهاي تبليغي اين انجمن در حال حاضر، موضوعاتي مانند امام زمان( ، و مسائل اختلافي شيعه و سنّي است.

برخي از محافل مذهبي، بدون داشتن وابستگي به آنها، از نظر طرز تفكر و روش فعاليتها، مشابهت زيادي با انجمن حجّتيه دارند. مانند محافل مذهبيي كه تحت عنوان دهة محسنيّه، در مشهد مقدس راه افتاده است.

بهترين راه براي شناختن خط فكري جلسات مذهبي، كه پيرو و يا تحت تأثير انجمن حجّتيه هستند، توجّه و دقّت در مطالب و خط مشي آن جلسه است. با مشخّصه هاي تبليغ فراوان پيرامون شخصيّت و كرامات امام زمان( ، طرح مسائل شيعه و سنّي، و مانند آن، همراه با بي توجّهي كامل به مسائل سياسي و اجتماعي و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.