-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12537)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9717)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7953)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1402)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1055)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27209 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانم به عنوان يك دختر مسلمان به وظايفم در تمام موارد عمل كنم؟اگر بخواهم بطور خلاصه و مختصر، وظايف يك انسان مسلمان (دختر يا پسر) را بيان كنم، مي گويم اولين وظيفه يك انسان مسلمان، شناخت و معرفت است. انسان از لحظة تولد تا پايان زندگي، بايد به دنبال افزايش آگاهيهاي خويش باشد. اولين گام پيشرفت و سعادت انسان نيز كسب دانش است. البته فراگيري دانش ابعاد گسترده اي دارد.

اولين چيزي كه يك انسان مسلمان، و بخصوص شما دختر نوجوان و دوست داشتني ام، بايد براي فراگيري آن همت كني، اين است كه مسائل و تكاليف ديني خودت را بشناسي. بداني انجام چه چيزهايي براي تو واجب است، و چه كارهايي را بايد ترك كنيوانجام آن حرام است. اصطلاحاً مي گويند واجبات و محرمات. اين واجبات شامل احكام عبادي، مثل نماز و روزه و چگونگي انجام آن، و نيز مسائل اخلاقي، مثل صداقت و راستگويي، امانت داري، وفاي به عهد، ترك دروغگويي و نخوردن مال حرام، و دوري از غيبت و تهمت و .... ، و نيز شناخت خداوند متعال، قيامت، بعثت انبياء، و شناخت امامت و امامان، و محبت به آنها، و اطاعت از فرامين آنها مي شود.

در مرحلة بعد، كسب دانش، حداقل در يكي از زمينه هاي علمي روز، تا به وسيله آن بتواني به جامعه و همنوعان خودت، و ساير بندگان خداي عزّوجل، خدمت كني. بنابراين گام اول براي رسيدن به سعادت دنيا وآخرت، و روسفيد شدن در پيشگاه قادر بي همتا و پيامبران وامامان، شناخت خدا و دستورات او، و نيز شناخت پيامبر اسلام( و امامان( و دستورات آنها، و كسب حداقل يكي از دانشها و مهارتهاي امروزي، براي خدمت به بشر است.

گام دوم براي رسيدن به سعادت، و وظيفة دوم يك دختر مسلمان، كه از انرژي و پتانسيل فراوان خدادادي برخوردار است، اين است كه هر آنچه از دستورات خدا و پيامبر و امامان، و احكام و مسائل شرعي، در رسالة عمليه مجتهد خودش فرا گرفت، به آن عمل كند. واجبات را انجام دهد، و حرامها را ترك كند. و از علم و دانش و فني كه فراگرفته، براي خدمت به مردم استفاده كند؛ نه اين كه آنرا خداي ناكرده در جهت مطالع پست و مقام و منصب و ثروت اندوزي و تجمل گرايي و زندگي اشرافي و شاهانه بكار ببرد.

بايد انسان از استعداد و توانايي خداداديش در جهت خدمت به بشر استفاده كند، و بداند كه پس از شناخت خداوند و عبادت و بندگي او، بهترين عمل در نزد پروردگار كمك به همنوعان است. اگر بتواني دردي از دردهاي يك انسان دردمند را برطرف كني، به همة دنيا مي ارزد. و اگر بتواني به اصلاح و هدايت يك انسان كمك كني، از دنيا وآنچه در آن است بهتر است. سعدي چه خوب حديث مشهور پيامبر اسلام(را به شعر درآورده است : (1)

بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي

چگونه اگر يكي از دندانهاي انسان درد بگيرد، طاقتش تمام مي شود، و تحمّل خودش را ازدست مي دهد، وبه جزع و فزع ميافتد؟ يك دندان مگر چقدر است، كه اين انسان چند ده وزن را از خود بي تاب كرده است؟ دندان يك عضو جامعه تن و بدن است. وقتي درد مي گيرد، همة اعضا ناراحتند. اعضاي جامعة انساني نيز همانند اعضاي يك پيكرند. اگر در برابر ناراحتي ديگران احساس ناراحتي نكنند، و به كمك آنان نشتابند، آيا با حيوانات فرقي دارند؟ بنابراين ستاره خانم عزيزم، وظيفه دومي كه بر دوش تو و دختران نوجواني كه مي خواهند به سعادت و كمال حقيقي و الهي برسند، و در پيشگاه حضرت حق مأجور و صاحب مقام والايي باشند، اين است كه به آنچه فراگرفته ايد عمل كنيد، و از دانسته ها و دانش خود براي هدايت و اصلاح ديگران و كاهش دردها و رنجهاي آنان استفاده نماييد.

بدون شك عفت و پاكدامني از مهم ترين وظايف اخلاقي است، كه دختران نوجوان و جوانان بايد به آن اهتمام جدي بورزند. زيرا بي توجهي به پوشش و قرار دادن خود در معرض چشمان حريص و آلوده، نه تنها موجب گناه و معصيت، و زمينهساز انحراف و تباهي براي خود فرد است، بلكه موجب مي شود جوانان ديگر جامعه و پسران نيز به گناه و انحراف و فساد كشيده شوند، در اين دنيا و در آن دنيا، چگونه پاسخگو خواهند بود؟ پسران براي ديدن حريصند، و لذّت آنان در نگاه كردن است، و از نگاه كردن سير نمي شوند. ولي آيا اگر دختران خودشان را در معرض نگاههاي آنان قرار ندهند، آنها دچار گناه خواهند شد؟ يك دختر خوب و باصفا مثل تو و ديگر دوستانت، يقيناً مي داند كه رعايت نكردن حجاب و پوشش اسلامي، گناه است. و حتماً رعايت مي كند. اما اين كه خودت رعايت كني، كافي نيست. بلكه ديگر دوستانت را نيز با روشهاي محبتآميز و غيرمستقيم، بايد به اين سو هدايت كني، و به آنان تفهيم كني كه مثلاً اگر يك دسته موهايشان همانند دسته هايي از گل، از جلو روسريشان بيرون بزند، و يا گلو و صورتشان همانند خورشيد بدرخشد، و ... ، اگر چه ممكن است خودشان متوجه نباشند، يا اهل گناه نباشند، ولي باعث مي شوند پسران پاكي با نگاه به اين دسته هاي گل و چهره هاي درخشان، از كوره بدر بروند، و به دنبال آنها بيفتند. و ممكن است با حرفهاي نرم و ... ، آنها را از مسير عفّت و پاكدامني خارج كنند. و بدين صورت هم خودشان آلوده به گناه و معصيت بشوند، و هم وسيلة گناهكار شدن جوانان ديگري را فراهم سازند.

وظيفة سومي كه يك انسان مسلمان، بويژه يك دختر يا پسر نوجوان، بايد با استفاده از توانايي و استعداد خارق العاده و وصف ناپذيرش، به آن همّت بگمارد، اين است كه تمام كارهاي خودش را، چه اعمال و عبادتهاي فردي مثل نماز و روزه و ...، و چه اعمال اجتماعي مثل كمك به ديگران و خدمت رساني به آنها، بايد فقط و فقط براي رضاي خدا انجام دهد، و از بندگان خدا توقعي نداشته باشد، و بداند كه اگر كارش را براي رضايت حضرت حق انجام دهد، قلب بندگان خدا نيز نسبت به او رئوف و مهربان مي شود، و توفيق الهي نصيبش مي گردد، و در كارهايش موفق مي گردد؛ و اگر احياناً در جايي احساس تنگنا كرد، خداوند و بندگان او به كمكش مي شتابند. راننده اتوبوسي مي گفت در بين راه كاميوني مانده بود، نگه داشتم و به او گازوئيل دادم. راننده كاميون بسيار خوشحال شد. يكي از مسافران گفت حالا به او گازوئيل دادي، اگر خودت بيگازوئيل شدي، چه كارخواهي كرد؟ نديدي راننده كاميون چي گفت؟ چه قدر منتظر بوده و كسي به او گازوئيل نداده؟ گفتم خدا بزرگ است. پس از طي مسافتي بي گازوئيل شدم، و ايستادم. اتفاقاً اولين اتوبوس نگه داشت، و به من گازوئيل داد. و به آن مسافر گفتم ديدي! خدا بزرگ است.

تو نيكي مي كن و در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز

در پايان كلام يك بار ديگر سه وظيفه مهمّت را بيان مي كنم :

1. كسب دانش (شناخت خدا و پيامبر و امامان و دستورات آنها)

2. عمل به دستورات خدا و پيامبر و امامان و عبادت و بندگي و خدمت به مردم

3. داشتن نيّت خالص، و انجام كارها فقط براي رضاي خدا.

براي شما دختر نازنينم آرزوي توفيق و بهروزي مي كنم.

التمـــاس دعــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. احاديث مشهور پيامبر اين است : من اصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، كسي كه صبح كند و به مسائل و امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست. (كافي، جلد3،ص276)

من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم : اگر شخصي از مسلماني ياري بطلبد، و مسلمان جواب ندهد، مسلمان نيست.(كافي، ج2، ص163)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.