-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12537)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9719)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7955)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1402)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1055)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27213 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در گشتهاي شب وقتي افرادي را مي گيريم كه به سؤالها جواب نمي دهند گاهي اوقات آنها را مي زنيم، آيا به نظر شما و شرع مقدس اسلام اشكال دارد؟قابل ذكر است كه امر به معروف و نهي از منكر، يكي از واجبات الهي است. مانند ساير واجبات ديگر، مثل نماز و روزه. بنابراين همانطور كه وظيفه هر شخص مكلف است كه احكامي را كه با آن سرو كار دارد بداند، در خصوص با امر به معروف و نهي ازمنكر نيز، چنين مي باشد.

با توجه به مقدمه اي كه عرض شد، بر شما برادر عزيز كه در پايگاه مشغول فعّاليّت هستيد، و در غالب گشتها به وظيفه بسيار مهم و خطير امر به معروف و نهي از منكر مي پردازيد، حتم و لازم است كه از احكام مربوط به اين بخش، كاملاً مطلع باشيد.

اگر گشتهايي كه انجام مي دهيد، در قالب امر به معروف و نهي از منكر است، بايد بدانيد كه مقام معظم رهبري بعنوان مرجع تقليد، و همچنين ولي فقيه زمان، مي فرمايند : با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامي، مي توان مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر را كه بعد از مرحله امر و نهي زباني هستند، به نيروهاي امنيت داخلي (پليس) و قوة قضائيه واگذار كرد، بخصوص در مواردي كه براي جلوگيري از ارتكاب معصيت، چاره اي جز اعمال قدرت، از طريق تصرف در اموال كسي كه فعل حرام را انجام مي دهد، با تعزيز و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زماني با حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسلامي، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهي از منكر، به امر و نهي زباني اكفتا كنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولين ذيربط در نيروي انتظامي و قوة قضائيه، ارجاع دهند. (1)

اما اگر گشتهاي شما با دستور قاضي و با مجوز قوة قضائيه، در خصوص با مورد خاصي باشد، باز هم شما مجري اجراي حدود شرعي نيستيد. بلكه وظيفه شما دستگيري فرد مورد نظر، و تحويل آن به مراجع قضايي مي باشد. و اجراي حدود و تعزير و از اين قبيل موارد اعمال قدرت، بر عهدة قوة قضائيه و حكمي كه قاضي صادر مي كند، مي باشد.

قابل ذكر است كه اعتراف گرفتن از مجرم به زور، طبق قانون ممنوع مي باشد؛ و هيچ اعتباري ندارد.

منابع و مآخذ :

1. رساله اجوبة الاستفتائات، مقام معظم رهبري،ج1،ص331

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.