-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12554)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9794)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4527)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1411)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1061)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(737)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27214 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه مرجعي جهت جلوگيري از اشاعه فساد در يك جامعه اسلامي مانند ايران وجود دارد؟

از اين كه در برابر اشاعه فساد در جامعه، به عنوان يك انسان متعهد و مسؤول، احساس تعهد و مسؤوليت مي كنيد، خداوند بزرگ را سپاسگذاريم.

نظام جمهوري اسلامي تاكنون در ربع قرن گذشته، با وجود افرادي همانند جنابعالي، كه در برابر مسايل پيش آمده از خود احساس مسؤوليت و تكليف مي كنند، از گردنه هاي گوناگون و سنگلاخ هاي فراوان عبور كرده است. و كماكان مسير حياتبخش خود را با همه سختي ها و مشكلات طي مي كند.

در خصوص اشاعه فساد و فحشاء، دلايل گوناگون و فراواني وجود دارد؛ كه عمده ترين آن، تصميم استعمار بر نابودي نسل جوان كشور است. در اين ميان سوء تدبير، و برخوردهاي خشن و ناشيانه و ناپخته برخي دلسوزان و مؤمنين، بجاي كاهش مفاسد، به گسترش و اشاعه آن كمك مي كند، و مفسدين را به دندة لج و لجبازي مي اندازد، و موجب مي گردد كه بجاي اصلاح از راههاي غير معمول و پيچيده، به اشاعه فساد بپردازند.

كاهش و يا گسترش و افزايش مفاسد، امري فيزيكي و جرمي حقوقي و قضايي نيست، كه براحتي بتوان با برخورد قضايي با آن مقابله كرد. امري كه ابتداي صدور فرمان رهبر معظم انقلاب، براي مقابله با تهاجم فرهنگي، و احياء امر به معروف و نهي از منكر مدنظر قرار گرفت، و بجاي تدبير كارهاي عميق و تأثيرگذار فرهنگي، به برخوردهاي سطحي و زودگذر فيزيكي پرداخته شد؛ كه نهتنها ثمربخش نبود، بلكه در بسياري از موارد مضّر بود.

گسترش فساد و فحشاء، ريشه در فرهنگ جامعه دارد. اگر فرهنگ جامعه اصلاح نشود، مفاسد كاهش نمي يابد. و اصلاح فرهنگ، كار سهل و ساده اي نيست؛ و از حيطة توان و قدرت يك نهاد يا سازمان و ارگان، خارج است. اگر بخواهيم فرهنگ را اصلاح كنيم، بايد همگان بپاخيزند، و با دانش و بصيرت و بينش عميق، به اصلاح امور بپردازند. از اين كه مرتب همديگر را متهم كنيم، و هر كدام ديگري را در پيدايش وضع موجود مقصر جلوه دهيم، كاري از پيش نخواهيم برد؛ و اندك نيرو و انرژيمان نيز به جاي آنكه در اصلاح وضع موجود صرف شود، در مبارزه و مقابله با يكديگر به هدر خواهد رفت.

اصلاح فرهنگ در يك زمينه خاص، حداقل ده سال و شايد بيشتر، زمان مي برد. گاهي ممكن است براي پيدايش يك وضعيت خاص نيم قرن زمان لازم باشد. و قدرت هاي بزرگ براي رسيدن به اهداف خودشان، چنين راهبردهايي دارند. آنان از حالا براي نيم قرن، و حتّي يك قرن آينده، برنامه ريزي مي كنند.

برادر عزيز، جلوگيري از گسترش فساد، يك وظيفه همگاني است. و مصداق نهي از منكر است، و هيچ كس نمي تواند در اين خصوص از خود سلب مسؤوليت كند. هر كس بايد خودش را بازخواست كند، و بپرسد كه براي اصلاح وضع موجود چه كرده ام؟ چند نفر را كه به گناه و فساد مي خواستند آلوده بشوند، نجات داده ام؟ چقدر تلاش مي كنيم كه از پيدايش فساد جلوگيري شود، تا مجبور به مقابله با فساد نشويم؟ بسياري از ما ظواهر فساد را مي بينيم، ولي به علل و عوامل آن توجه نميكنيم. براي ريشه كني فقر كه ريشه فساد است، چه كرده ايم؟ و چه مي كنيم؟ و هر كدام از ما در اين زمينه، چه نقشي ميتوانيم ايفا كنيم؟ بنابراين اولين وظيفه، وظيفه افراد جامعه است. تك تك افراد بايد احساس مسؤوليت بكنند، و به صرف اينكه خودشان مشكل ندارند، نمي توانند از خود سلب مسؤوليت كنند. وبايد بدانند اگر چه ممكن است كه در حال حاضر احساس كنند از تبعات و عوارض فحشاء و منكرات جامعه در امان هستند، ولي ممكن است روزي گريبان آنان و فرزندانشان و ... را بگيرد. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. مضاف بر اين احساس خطر، سالم سازي محيط در ابعاد مختلف، يك وظيفه همگاني دائمي است، كه هيچ گاه نبايد فراموش شود.

در مراحل بعدي، دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي، انتظامي و قضايي، در برابر اشاعه فحشاء مسؤوليت جدّي دارند. ودستگاه قضايي، يكي از وظايف مهمش، پيشگيري از وقوع جرم است؛ نه فقط مجازات مجرم. اين كار ساده اي است. پيشگيري مهم است. دستگاه هاي دولتي، نيروهاي انتظامي و نظامي، همه و همه در تلطيف فضاي جامعه، و كاهش مفاسد، و پيشگيري از وقوع فحشاء و منكرات، مسؤول هستند. و بايد با نهايت جدّيت و تلاش و پشتكار، به آن بپردازند. ستادهاي احياء امربه معروف و نهي از منكر، قوه قضائيه، و نيروي انتظامي، براي جلوگيري از اشاعه فحشاء مسؤوليت مستقيم دارند.

روحانيت و دستگاههاي تبليغاتي و فرهنگي، صدا و سيما، مطبوعات، انتشاراتي ها، و ساير دستگاهها و بخشهايي كه به نحوي به فعاليت هاي فرهنگي، هنري، و حتي ورزشي مي پردازند، در اين قبال مسؤوليت دارند.

دستگاههاي متولّي امر آموزش و پرورش و تحقيق، وظيفه دارند كه به نحو مطلوب، به آموزش موارد فوق به روش صحيح، اقدام نمايند. و نيز براي پر كردن اوقات فراغت آنان، با همكاري و همياري ساير دستگاهها برنامه ريزي كنند.

فقدان يك برنامه ريزي مشخص، براي پر كردن اوقات فراغت و بيكاري و پرسه زدن بي هدف جوانان دركوچه و خيابان،به گسترش مفاسد كمك مي كند. و حال آنكه اگرنيرو و انرژي متراكم جوان در ميادين و عرصه هاي گوناگون مصرف بشود، در راههاي ناصواب مصرف نخواهد شد.

اميد است كه همه دستگاههاي ذكر شده فرهنگي، آموزشي، امنيتي، نظامي، انتظامي، ورزشي، و تك تك افرادجامعه، در قبال اين مسأله احساس مسؤوليت و تكليف بكنند. و فضا و بستر جامعه رابراي رشد فضيلت ها، و محو رذيلت ها، مهيا سازند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.