-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12566)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9893)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8012)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4535)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2401)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1419)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1268)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1070)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(794)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(740)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا از يك جوان نه هر جواني كه خود را مسلمان ميداند اگر پرسيده شود دليل انتخاب اسلام چيست ؟ نميتواندجواب درست دهد . آيا شما علماي دين را در اين زمان مسئول و مقصر نميدانيد ؟

دوست گرامي سؤال مناسب شما كه نشانه دغدغه حضرتعالي در اين باره است پرسشي مناسب است اما پاسخ به آن خود بحثي مفصل است كه اشاراتي به آن ميكنم .

ـ همانطور كه حضرتعالي فرموديد بخشي از مسئوليت اين امر به عهده علماي دين و روحانيون ميباشد . خداوند تبارك و تعالي در اين باره ميفرمايد : پس چرا از هر فرقهاي از مؤمنان ، دستهاي كوچ نميكنند تا در دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند . باشدكه آنان از كيفر الهي بترسند1 .

اما از سوي ديگر از همين آيه و آيات و روايات ديگر بدست ميآيد كه تك تك افراد جامعه ، خود نيز در اين باره مسئول ميباشند .

از جمله در روايتي از رسول مكرم صلوات الله عليه است كه : اف بر هر مسلماني كه در هر هفته روزي را براي كسب فهم در امر دينش قرار ندهد تا از دينش پرسش كند2 . در اين باره روايات فراواني است نظير فرموده امام باقر ( كه: اگر بجواني شيعه برسم كه در دينش به فهم نرسيده ، حتماً او را ادب ميكنم !3

و يا آنچه از امام صادق ( رسيده است كه : دوست ندارم جواني ازشما را ببينم جز آنكه در يكي از دو حالت باشد ، يا عالم يا دانش آموز و دانشجو4 .

پس نتيجه گرفتيم كه دولت و علماء موظف به پيگيري و تلاش در اين امر هستند ، اما بار اصلي در اين زمينه به دوش خود مردم و جوانان است . چرا كه انسانها مختار هستند و خودشان بايد راه سعادت يا شقاوت را برگزينند . بطور مثال در همين مشهد ، كتابخانه آستان قدس ، يكي از بزرگترين كتابخانههاي خاورميانه است كه راه رابراي آنكس كه جوياي فهم و بصيرت باشد هموار كرده و كسي كه بگويد عالمي نبود تا مرا هدايت كند ، اين عذر او در اين زمان ، پذيرفتني نيست .در پايان اين نكته را هم خدمت شما عرض كنم كه در بين جوانان نيز كساني هستند كه اسلام را با عقل و عشق پذيرفتهاند و فعاليتهايي كه اخيراً در آموزش و پرورش و حوزه علميه ميشود بسيار اميدوار كننده است و بنده آينده جوانان مسلمان را بسيار روشنتر از گذشته ميبينم .

منابع و مآخذ :

1 -سوره توبه ،آيه 122

2 -ميزان الحكمه ، ج 7 ، ص 527 ، حديث 15836

3 ميزان الحكمه ، ج 5 ، ص 8 ، حديث 9088

4 همانحديث 9089

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.