-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12537)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9719)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7955)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1402)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1055)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نماز ما موجبات معراج را فراهم نمي آورد؟انجام هر عبادتي ازعبادات الهي داراي مقدمات و آداب و شرايط است. لذا تا اين مقدمات فراهم نشود و آداب و شرايط رعايت نگردد،اميدي به درك واقعي عبادات نيست.

تفكر در عالم آفرينش و شناخت عظمت و لطف خدا و درك نعمتهاي الهي، دل را لبريز از محبت خدا مي كند و انسان را به خضوع در برابر او وا مي دارد. بنابراين موضوع تفكر و انديشه در عالم هستي نبايد مورد غفلت ما قرار گيرد. پاك كردن دل از آلودگيها و ناپاكيهايي چون تكبر و خود بزرگ بيني و خودپسندي و حسد و غيبت و ... ، صفاي روح و جان را به همراه دارد و تا زماني كه انسان اسير هواهاي نفساني باشد محال است به لذت واقعي كه از اقامه نماز براي او حاصل مي شود، دست يابد.

رعايت آداب و شرايط صحّت نماز، آنگونه كه در رساله هاي عمليه ذكر گرديده، از جمله طهارت و نظافت ظاهري، توجه به مكان نمازگزار، وقت شناسي، قرائتصحيح ، توجه عميق و صادقانه به معاني كلمات و رعايت مستحبات مانند گفتن اذان و اقامه و ذكرهاي مستحب در نماز، طولاني كردن ركوع و سجود و قنوت، همه در درك آن معنايي كه بايد از نماز حاصل شود، مفيد خواهد بود.

بنابراين اگر مي بينيم كه نمازما موجبات عروج روح ما را به عالم معنا فراهم نمي كند، بدليل آن است كه بر اين امر مهم بيتوجه و يا كم توجه هستيم. بسياري از ما به اندازه اي كه براي يادگيري امور ديگر از قبيل انواع حرفه ها، هنرها، رفتن به كلاسهاي مختلف و حتي ديدن فيلم و غيره و غيره ... وقت صرف مي كنيم، براي يادگيري آداب و شرايط نماز و درك معاني كلمات و جملات نماز وقت صرف نمي كنيم. كم نيستند افرادي كه صرفاً از جنبه رفع تكليف شرعي به نماز مي نگرند، نه يك ارتباط صميمانه و عارفانه با خداوند رحمان؛ لذا به هنگام نماز دل به همه جا سر مي زند و با همه گفتگو مي كند الا با آنكه مشغول راز و نياز با اوست و زماني به خود مي آيد كه سلام آخر نماز را مي دهد . اين گونه نماز خواندني ناشي از غفلت ما از ياد خدا در امور روزمره، دل مشغوليهاي فكري و دنيوي بسيار، اسارت در دام شيطان و هواهاي نفساني و دل ندادن به يادگيري مسائل ديني است.

اگر بدانيم كه نماز به فرمودة علي( ستون دين است(1) و نيز اگر باورمان بيايد كه نخستين چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد، نماز است و شرط قبولي ساير اعمال، همين نماز است، و نيز اگر بدانيم كه با وجود كبرو ريا و خودبيني و خوردن لقمة حرام، نماز از مقبوليت ساقط مي گردد، و اگر بدانيم كه در پيشگاه چه كسي ايستاده ايم و با چه كسي سخن مي گوييم و او چقدر مشتاق اين گفتگوست و چگونه نظر لطف و رحمتش را نثار بندگان خود مي كند، و نيز اگر بدانيم و آگاه باشيم كه بزرگترين عبادات سجده براي خداست؛ كه هيچ عبادتي به پاي آن نمي رسد.(2) ديگر اين گونه غفلت زده و بي خبر و جاهل در برابر اين واجب بزرگ الهي نيستيم و با هر نماز عروج خواهيم كرد.منابع و مآخذ :

1. نهج البلاغه، نامه ها (وصيت)47

2. تحريرالوسيله، امام خميني(، ج1،ص178

* تفسير نمونه، ج16، ص293

رساله نوين، امام خميني(،ج1، بخش نماز

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.