-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12681)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27290 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد متولي هاي مسجد و سازمانهاي مسؤول در مورد اين سنگر اسلام توضيح بفرماييد. چرا مساجد اينقدر راكد وبي جاذبه هستند و چه راهكاري را در اين زمينه (پويايي مساجد) پيشنهاد مي كنيد.احياي مساجد و جذب نيروهاي جوان مستلزم يك خيزش و يك حركت عمومي است جا دارد نخبگان جامعه و كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين خصوص يك طرح فراگير ملي را مورد مطالعه قرار دهند و با ديد ملي به آن نگاه كنند. پاسخ مفصل به سؤال جنابعالي در اين مختصر نمي گنجد اما نكاتي به استحضار مي رسد:

1ـ مديريت مساجد با شيوه هاي سنتي كنوني، فاقد جاذبيتها و اولويتهاست عمدة افراد هيأت امناي مساجد (با همة احترامي كه براي آنان قائل هستيم و بايد به عنوان پيش كسوتان مورد تكريم قرار گيرند) اما از افراد مسن و گاهي كم سواد هستند. فاصلة سني ميان دو نسل دو پيامد منفي ببار آورده است:

الف: مديريت و توجه و پويايي مساجد به روز نيست.

ب: شيوه هاي تبليغ دين با روشهاي كار فاصلة زيادي دارد.

علاج اين دو مشكل به اين است كه اولاً حداكثر تلاش بعمل آيد نيمي از اعضاي هيأت امنا از نيروهاي جوان و پر انرژي باشند كه درد جوان و خواسته هاي او را درك كنند. ثانياً با شيوه هاي تبليغ مدرن آشنا باشند. بقول معروف كبوتر با كبوتر باز با باز كند همجنس با همجنس پرواز اگر نيروهاي فعال مسجد از جنس جوانان باشند تمايل بيشتري براي مشاركت و حضور ديگر جوانان فراهم مي شود.

2ـ در برخي موارد مشاهده شده كه در خدمة مسجد، خصوصاً خادم مسجد نسبت به وظايف محوله توجيه نشده است. اينجانب چندين بار با چشم خودم ديدم كه تلاش بچه ها توسط خادم مسجد به هدر رفته و بقول معمول، هر چه آنان بافته بودند توسط باباي مسجد پنبه شد. علت آن بود كه جوانان و يا حتي نوجوانان بر اساس شور جواني و تحرك و انرژي فوق العاده شان تلاشهايي مي كردند كه يا با سليقة خادم مسجد و برخي از پير مردان و ريش سفيدان جور در نمي آمد. و يا اساساً آن را مخالف مي دانستند. مثلاً اجراي برنامة سرود، يا تزئينات مسجد يا دعوت از سخنرانان جوان پسند و ...

پس يكي از مشكلات فرا روي پويايي مسجد، خدمة مسجد هستند كه بايد در برنامه ريزي ها و طرحها مدنظر قرار گيرند وچارة مناسبي در پيش گرفته شود.

3ـ در نظام فعلي سازمان تبليغات اسلامي مسجد، جايگاه واقعي را بدست نياورده و با وضعيت مطلوب فاصلة زيادي دارد. آيا نمي توان مساجد را با سيستمهاي كامپيوتري و اينترنت مرتبط ساخت و برخي از سايتهاي فعال مساجد را براي جوانان نمايش داد؟

آيا نمي توان فيلمهاي مذهبي و عمده را در ساعاتي معين پخش كرد و جوانان را با شيوه هاي مدرن امروزي با بهترين سيستم هاي تبليغاتي آشنا كرد. و با بكارگيري ويديو پروجكشن هاي مجهز، سخنراني هاي پرطرفدار آقاي پناهيان و برخي از مداحان بنام را نمايش داد؟

آيا نمي توان برخي از درسهاي آموزشي و كمك آموزشي را در مساجد اجرا كرد و نسل جوان را در راه تقويت بنية علمي و آموزشي ياري رساند. راستي تاكنون چند كلاس تقويتي كنكور را در مساجد اجرا كرده ايم. مساجد درصدر اسلام محور همة تبليغات و فعاليتها بوده است، آيا اكنون نيز چنين است. آيا نمي توان بگونه اي برنامه ريزي كرد كه هر از چند گاهي، با حضور يكي از اساتيد توانمند و مطرح (دكتر عباسي، دكتر رحميم پور و ...) كنفرانسهايي و فراگردهايي بمنظور پاسخ به شبهات و خواسته هاي جوانان برگزار كرد و نسل جوان را جذب نمود.

آنچه مطرح شد و دهها آيا و اگر ديگر ممكن است بشرط آنكه بودجه هاي هزينه شده در برخي از سمينارها و كنگره ها و گرد همايي ها در مصارف صحيح و ضروري هدايت و بجا مصرف شوند. هر چند به نظر مي رسد دعواهاي جناحي در قالبهاي سياسي دو جناح به همراه داشته است نخست آنكه اعتماد عمومي نسل جوان را نشانه رفته و نوعي گريز از دين و مذهب را در انديشه اش دامن خواهد زد و دوم فرصت سوزي است. مسؤوليني كه مي توانند از فكر و انديشه خود در جهت جلب و جذب جوانان بهره ببرند در يك دعوايي بي حاصل جناحي وارد مي شوند و فرصت خدمتي بزرگ با اين همه اهميت را از دست ميدهد. مسؤالي كه توان ادارة تبليغات يك يا چند مسجد را دارد در يك مديريت نامناسب قرار گرفته و مساجد را از وجود خود محروم ساخته است.

نتيجه آنچه مطرح شد. (1) پويايي مساجد از عوامل اساسي پويايي انقلاب اسلامي و حفظ و تداوم آن است. 2ـ در نگاه اول به يك طرحملي در حد كلان نياز داريم كه ساز و كار مناسب را بر اساس يك مطالعة فراگير ارائه دهد. البته تحقق اين امر در دراز مدت ممكن است جواب دهد .

3ـ در كوتاه مدت چند كار براي پويايي مساجد در اولويت است.

الف: خواسته هاي معقول و مشروع جوانان در برنامه ريزي هاي مساجد در اولويت قرار گيرد مثلاً در مسجد كميتة ازدواج و حتي كميتة تهية جهزيه و ...

ب: سخنرانان و مبلغان از ميان طلبه هاي جوان و با استعداد انتخاب شوند كه با فهم جوان و نيازهاي او آگاه باشند.

ج: از ابزار مدرن تبليغات امروزي در حد مشروع بنحو مطلوب استفاده لازم بعمل آيد.

د: رفتار كادر هيأت امنا و خادم مسجد با كانون مسجد و بسيج و كلاً نوجوانان، توأم با محبت و دلسوزي باشد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.