-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در كشف الغمة, ج 3 ص 311و مناقب , ج 4 ص 425در مورد حادثهء باريدن باران توسط دعاي مسيحيان , از امام عسكري 7علّت را سؤال كردند. ايشان فرمود: . سؤال اين كه اين مطلب با آن چه كه گفته شده

مرحوم اربلي در كشف الغمّه , ج 3 ص 225اين جريان را نقل كرده است . اما اين كه گفته ايد چه كسي اين حرف را گفته و در كدام كتاب نوشته شده كه جسد انبياي الهي در قبر سالم مي ماند؟ پوسيده شدن بدن در قبر, يك واقعيت بديهي است . اصل بر اين است كه بدن بعد از مردم پوسيده و متلاشي شود. مواردي كه بدني در قبر سالم مانده , غير عادي و به صورت معجزه قلمدادمي شود. اما به طور كلّي نمي توان گفت بدن همهء انبيا در قبر سالم مي ماند. پوسيده شدن بدن بعد از مرگ , دلالت برپايين بودن مقام معنوي نمي كند و باعث كسر شأن پيغمبر نمي شود.

از امام صادق 7سؤال شد آيا بدن انسان در قبر پوسيده مي شود؟ امام 7فرمود: .(1)

علامهء مجلسي در بحار به صورت حديث مرسل و مبهم فرمود: .

خارج از اين روايت محل بحث است , چون اگر اين طور باشد كه بدن و روح آن بزرگواران به آسمان ها صعودكند, ديگر بدني در قبر نمي ماند كه سالم باشد يا پوسيده شود.

(پـاورقي 1.بحارالاءنوار, ج 7 ص 43

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.