-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12520)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9655)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7934)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4519)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2394)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1398)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1252)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1048)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(734)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27319 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل مساوي بودن حقوق مرد و زن در اسلام چيست؟ به طور مثال در مورد طلاق، شاهد بودن در جرائم و... .حقيقت زن و مرد از نظر اسلام يكسان است. آنان داراي دو سرشت و دو حقيقت نيستند. خداوند متعال ميفرمايد: »اي مردم! از پروردگارتان بپرهيزيد كه همه شما را از نفس واحد (آدم) آفريد و همسر وي را نيز از جنس او آفريد.«؛ (نساء، آيه 1)

زن و مرد در رسيدن به كمالات معنوي و درجات عالي نيز يكساناند. ولي داراي تفاوتهايي هستند كه به بيان و علّت بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد:

1- ارث: ارث مرد دو برابر زن است. مردان وظايفي دارند كه سبب ميشود نيمي از درآمد خود را خرج زنان كنند. مرد بايد هزينه زندگي همسر خود را از خوراك، مسكن، پوشاك و... بر اساس شأن و نياز وي بپردازد. در صورتي كه زنان از پرداخت هرگونه هزينهاي، حتّي براي خودشان معاف هستند. بنابراين، زن ميتواند تمام ارث خود را پسانداز كند. در حالي كه مرد بايد آن را براي خود، همسر و فرزندانش خرج كند. از آنجا كه مرد داراي تدبير عقلاني بيشتري است در افزايش گردش چرخهاي اقتصادي جامعه سهم بيشتري را نيز ايفا ميكند.

2- شهادت و گواهي: شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. (بقره، آيه 28)؛ زنان بر اساس آفرينش خود معمولاً در محيط خانه، مشغول فعاليت، تربيت فرزند و رسيدگي به امور منزل هستند و در كارهاي بيرون از منزل دخالت كمتري دارند و در نتيجه، تجربه آنها در اين امور كمتر از مردان است و تشخيص دقيق موضوع شهادت برايشان مشكلتر است.

به علاوه، زنان چون داراي عاطفه و احساس بيشتري هستند، ممكن است در هنگام اداي شهادت، زودتر تحت تأثير وضعيت موجود قرار گيرند و به نفع يكي از طرفين شهادت دهند. در صورتي كه شاهد بايد به هيچ وجه تحت تأثير قرار نگيرد تا بتواند واقعيت را بيان كند. (منزلت زن، ص 241 - 257)مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.