-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2732 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تزيين مساجد باعث كم شدن مقام معنوي آن نمي گردد؟ چرا بر ساده بودن مساجد تأكيد شده است ؟

تزيين مساجد اگر به معناي منظم و تميز بودن و زيبا سازي داخل مسجد باشد, اشكالي ندارد و از مقام معنوي آن نمي كاهد و با ساده بودن منافاتي ندارد, زيرا ساده بودن به معناي كثيف و نامنظم بودن نيست طلاكاري وتزيين مسجد به طلا و نقش و تصوير حيوانات و رنگارنگ كردن آن به طوري كه باعث غفلت نمازگزاران شود, جائزنيست . محقق در شرايع فرمود: .

مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: .

مرحوم محقّق ادلّه اي براي تحيم طلاكاري آورده , از جمله : پيامبر به عبداللّه بن مسعود فرمود: .(1)

دليل هاي ديگر ايشان در حرمت تزيين به طلاكاري , اسراف بودن اين كار و بدعتبودن است , زيرا در زمان رسول خدا مسجدها را زينت نمي كردند. وقتي پيامبر وارد مسجد الحرام شد, دستور داد زيورها و نقش و نگارهايي را كه به كعبه بود برداشتند.(2)

صاحب جواهر مي فرمايد: از اين دليل ها حرام بودن تزيين و نقش و نگار مسجد استفاده نمي شود, زيرا عثمان (خليفهء سوم ) مسجد را توسعه داد و ديوارهايش را با سنگ هاي منقوش بالا برد و ستون هاي مسجد را از سنگ هامنقوش قرار داد و اميرالمؤمنين 7او را منع نكرد. نيز از امام كاظم 7دربارهء مسجدي كه ديوار طرف قبلهء آن راگچكاري يا رنگ كاري مي كنند, سؤال شد, حضرت فرمود: اشكالي ندارد.() و اسراف يا بدعت بودن قابل قبول (پـاورقي 3.همان , ص 91 به نقل از وسائل , باب 15 از ابواب احكام مساجد.

نيست و مخدوش است .(3)

بهتر است مساجد ساده و تميز و نظيف و زيبا باشد. نقش و نگار يا طلاكاري در مسجد مذموم مي باشد و از شأن مسجد به دور است , ولي مقام معنوي مسجد كم نمي شود گرچه ممكن است توجه نمازگزاران را از خدا و از نمازبكاهد و باعث كم شدن ثواب نماز شود.

(پـاورقي 1.جواهر الكلام , ج 14 ص 89 به نقل از مكارم الاخلاق , ج 2 ص 344

(پـاورقي 2.همان , ص 89

(پـاورقي 3.همان , ص 91

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.