-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12381)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27339 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ما در ايران متولّد شدهايم چرا در جاي ديگر متولّد نشدهايم؟ چرا مسلمان متولّد شدهايمچرا در يك خانواده مسيحي متولّد نشدهايم؟در پاسخ تان توجه شما را به چند نكته جلب ميكنيم:

1 - بر فرض اگر شما در كشوري ديگري و يا در خانواده مسيحي متولّد ميشديد دوباره همين سؤال شما تكرار ميشد كه چرا مثلاً در ايران و در خانوادهاي مسلمان متولّد نشدهايد و... بنابراين شما در هر كجاي عالم و در هر خانوادهاي كه متولّد ميشديد زمينه اين سؤال وجود داشت؛ نتيجه آن كه حكمت الهي اقتضا داشت كه به شما و هر موجود ديگري كه استحقاق و شايستگي وجود پيدا كردن داشت، وجود را مرحمت بفرمايد اما مكان و زمان و نحوه پيدايش و متولّد شدن انسان بستگي به شرايط و اسباب و زمينههايي دارد كه بسياري از آن از اختيار انسان خارج است.

2 - نظامي كه ما در آن زندگي ميكنيم مشتمل بر قوانين و سنّتهايي است كه خداوند متعال آنها را جهت هدايت و بهرهبرداري بيشتر وضع نموده است. از جمله اين قوانين، قانون علت و معلول و سبب و مسبّب است، به عنوان مثال خداوند آتش را يكي از عوامل گرما و حرارت قرار داده است. هر جا آتش بود حرارت نيز به دنبالش خواهد بود - مگر اين كه اراده خداوند بر نفي اثر آن تعلق بگيرد - و تصوّر انفكاك آن دو از يكديگر دشوار است در همين راستا ميگوييم: مكان و زمان تولد انسان هم معلول عوامل و اسبابي است كه در تحقّق آن دخالت داشته است به اين معنا كه شما به دليل آن كه پدر و مادرتان در ايران سكونت داشتهاند و خانواده مذهبي و مسلماني بودهاند، در ايران و مسلمان متولّد شدهايد. بديهي است اگر پدر و مادرتان مثلاً در اروپا يا... زندگي ميكردند شما در آنجا متولّد ميشديد.

3 - نكته اساسي آن است كه چگونه كيفيّت زندگيمان را بهبود ببخشيم. اين كه انسان در كجا و در چه خانوادهاي متولّد شده است خيلي مهم نيست. آن چيزي كه ضروري و لازم است آن است كه از نعمتهاي الهي كه برترين آنها نعمت عقل و فكر است استفاده نموده و به »دين« خانوادگي اكتفا نكرده و با تحقيق و انديشيدن و مطالعه بيشتر، دينمان را تقويت كنيم؛ چون بر هر فردي لازم است كه در اصول دين خويش تحقيق نموده و از تعصّب و تقليد كوركورانه در اصول دين بپرهيزد؛ شما بر فرض اگر در كشوري ديگر و در خانوادهاي مثلاً مسيحي به دنيا ميآمديد لازم بود كه نسبت به دينتان تحقيق نموده و اعتقادات خويش را بر پايه عقل و منطق قرار دهيد؛ آري زمينه رسيدن به حقيقت در برخي از محيطها بيشتر از جاهاي ديگر است اما اينها مانع تحقيق نميگردد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.