-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12726)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27342 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مؤثرترين راههاي ترويج دين اسلام (شيعه) چيست؟راههاي فراواني براي ترويج و تبليغ دين اسلام وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميشود.

1- معرفي الگوهاي اين مذهب: دين همان صراط مستقيم است و ريشه، ساقه و شاخههايي دارد كه از آن به اصول و فروع، يا عقايد و اخلاق و احكام تعبير ميشود كه در قرآن و سخنان معصومين مطرح شده است و تجسم عيني آنها در وجود معصومين است. بنابراين انسانهايي كه معارف، اخلاق و احكام الهي را درك كرده و به آن معتقد و متصف شده و به آن عمل كردهاند، خود صراط مستقيم حقاند و همدوشي و همراهي با آنها، همراهي با صراط مستقيم و حركت به روي آن است.{P - ر.ك: تسنيم، آيت اله جوادي آملي، ج 1، ص 495 (نشر اسراء، چاپ اول، 1378). P}

معرفي معصومين از آن جهت اهميت زياد دارد كه آنها منشأ و منبأ فضايل و كرامتهاي انساني ميباشند و معرفي آنها، در واقع معرفي كرامتها و فضايل انساني است. چون انسان فطرتاً طالب كمال است و عشق و علاقه به تكامل دارد، به محض شناخت الگوهاي كامل و مجسمههاي فضايل و كمالات، به دنبال آنها گام برميدارد و سعي در تطبيق خويش با آنها مينمايد. بنابراين يكي از بهترين شيوههاي تبليغ اسلام و مذهب تشيع، معرفي اسوههاي اين مذهب است كه در درجه اول، پيامبر و خاندان وحي و در درجههاي بعدي، وابستگان به اين بيت شريف همچون حضرت زينب، حضرت علي اكبر، حضرت ابوالفضل و... ميباشند. سپس ميبايست به سراغ شاگردان مكتب ائمه و معرفي آنان و شناختن آنان برآمد تا اسوهها و الگوها مشخص گردند و اسلام و تشيع به طور غير مستقيم تبليغ و ترويج شود؛ زيرا بعد از معرفي و شناخت اسوهها، مرحله همسويي و تطبيق با آنها فرا ميرسد.

توجه به مسأله فوق و آشنايي با اين الگوها بود كه سبب شد خيلي از مردم به دين اسلام و تشيع رهنمون شوند.

2- تبيين و تشريح عقايد اسلامي و مقايسه آن با عقايد ديگر مذاهب و مكاتب: وقتي جهانبيني صحيح و درستي مطابق با موازين عقلي ارائه شود، مكاتب و مذاهب ديگر به سوي مذهبي كه مبيّن چنين ايدهاي است، گرايش پيدا ميكنند و آن را ميپذيرند و اين از مهمترين راههاي تبليغ اسلام است. براي نمونه، در برابر كساني كه معتقد به شرك در خالقيت و به تعدد خدايان در نظام هستي ميباشند، به توحيد استدلال ميكنيم و ميگوييم اگر خدايان وجود داشته باشند، فساد به وجود ميآيد؛ زيرا هر خدايي طبق خواسته و نظر خويش عمل ميكند، كه در اين حال نزاع و اختلافات بي حد و حصر به وجود ميآيد و تمامي موجودات از بين خواهند رفت. چون از چنين اختلافات و نزاعهايي نشان و اثري نميبينيم، متوجه ميشويم كه خداي واحدي بر هستي حكومت ميكند. همينطور با تشريح ديگر باورهاي اصولي ميتوان نقاط قوت دين اسلام و نقطه ضعفهاي ديگر مكاتب را تعيين كرد و با روشن شدن حقايق، ديگران را به اين مذهب دعوت نمود.

3- ارائه برنامههاي اخلاقي اسلام: قرآن مجيد درباره اثر شگرف اخلاق نبوي در جذب مردم به سوي ايشان - و اسلام - ميفرمايد: »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِك...«؛ به بركت رحمت الهي در برابر آنان{P - سوره آل عمران، آيه 159. P}

نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل

بودي، حتماً از اطراف تو پراكنده ميشدند.

بيترديد، اگر زمينههاي آشنايي مردم با اخلاق اسلامي فراهم شود، بسياري از مخالفين به اين دين گرايش پيدا ميكنند. گزارشهايي كه مبني بر مسلمان شدن افراد در اثر آشنايي با خلق و خوي نيك و حسن بود، كم نيست. امام صادق(ع) روايت كرده است كه امير المؤمنين علي(ع) هنگام خلافت خويش با مردي از اهل كتاب برخورد كرد. آن مرد كه امام را نميشناخت، از ايشان پرسيد: »مقصدت كجاست؟« امام فرمود: »عازم كوفه هستم.« آن دو بخشي از راه را با هم رفتند. وقتي بر سر دو راهياي كه مسير هر يك از آنها از يكديگر جدا ميشد رسيدند، امام علي(ع) از راه كوفه نرفت بلكه همراه آن مردم در مسير ديگر راه را ادامه داد. آن مرد با شگفتي پرسيد: »مگر نگفتي عازم كوفه هستي؟« امام فرمود: »بله.« مرد پرسيد: »پس چرا با من همراه شدي و از راه خود به كوفه نرفتي؟« امام فرمود: »ميخواهم قدري تو را همراهي كنم تا حق رفاقت را به جا آورده باشم، زيرا پيامبر ما دستور داده است: هر گاه دو نفر در راهي همسفر شدند، به گردن يكديگر حق مييابند و لازم است شخص، رفيق راهش را هنگام جدايي، چند گام بدرقه كند.« آن مرد گفت: »بيگمان، هر كه او را پيروي كرده، به دليل همين كردارهاي بزرگوارانه و پسنديده او بوده است. من تو را گواه ميگيرم كه پيرو آيين شما شوم.«

او با حضرت به كوفه رفت و چون فهميد ايشان خليفه مسلمانان است، مسلمان شد.

{P - كاف، ج 2، ص 641، باب حسن الصحابة و حق الصاحب في السفر (تحقيق محمدجواد مغنيه، دارالاضواء، بيروت، چاپ اول، 1413ه’)؛ دانشنامه امامعلي، ج 10، ص 31 - 32 (به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، زير نظر علياكبر رشاد، چاپ اول، 1380). P}

4- تبليغ دين با عمل، نه زبان: قرآن مجيد افرادي كه ديگران را دعوت به نيكي ميكنند اما خود پايبند به خوبيها نيستند، مذمت كرده است. »اَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالبرِّ وَ تَنْسَونَ اَنْفُسكُمْ...«؛ آيا مردم را به نيكي دعوت ميكنيد اما خودتان را فراموش{P - سوره بقره، آيه 44. P}

مينماييد؟!

نيز ميفرمايد: »يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ...«؛ اي ايمان آورندگان، چرا سخني ميگوييد كه عمل{P - سوره صف، آيه 3. P}

نميكنيد؟!

براي آن كه مورد نكوهش و مذمت واقع نشويم و سخن ما در افراد تأثير خاص خود را داشته باشد، بايد به اين حديث عمل كنيم:»كُونُوا دُعاةَ النَّاسِ بِالخَيْرِ بِغَيْرِ اَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوا مِنْكُمْ الاجْتِهادِ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعِ فَاِنَّ ذلِكَ داعِيَةٌ«؛ بدون زبان خويش{P - كافي، ج 2، ص 83 (تحقيق محمدجواد مغنيه، دارالاضواء، بيروت، چاپ اول، 1413ه’). P}

دعوت كننده مردم به نيكي باشيد تا از شما سعي و كوشش (در انجام كارهاي خير) و صدق گفتار و پرهيزكاري را ببينند كه اين دعوت و تبليغ است.

بديهي است كه نگاه مردم به اعمال رهبران اسلامي، به ويژه روحانيت است و اين قشر بايستي با اعمال خويش مردم را تشويق به خير كنند و همواره بايد در علم و عمل از ديگران جلوتر باشند.

{P - ر.ك: يالثارات الحسين، ش 191، ص 5، دستورات اخلاقي آيت اله مجتهدي. P}

5- ذكر فلسفه اسلام: در اسلام، واجبات و محرمات فراواني وجود دارد كه در برخي از كتابهاي فلسفه به آنها اشاره شده است. ذكر فلسفه يا علت حكم تأثير شايستهاي در گرايش مخالفين به اسلام دارد. خوشبختانه در عصر كنوني كه علم و دانش رشد فزايندهاي داشته، پرده از برخي از اسرار تعداد قابل توجهي از احكام الهي برداشته شده است و مردم به سوي احكام شرع مقدس رهنمون شدهاند. از جمله آنها ذبح اسلامي است كه طبق اطلاعات واصله در حال حاضر بسياري از مشتريان رستورانهاي ايرانيان مقيم امريكا افراد غير ايراني تشكيل ميدهند؛ زيرا ميدانند كه گوشت با ذبح اسلامي از هر گونه آلودگي و بيماري مبراست، اما ذبح حيوانات با شوك الكتريكي چنين اثري ندارد، زيرا به خاطر عدم دفع خوني كه در ذبح اسلامي از گاو و گوسفند ميرود، مصرف كنندگان كشتارهاي غير اسلامي بيماريهاي گوناگوني ميگيرند.نمونه دوم تراشيدن ريش است. الان غربيها به اين نتيجه رسيدهاند كه تراشيدن محاسن با تيغ باعث تحريك و از بين رفتن برخي از رگهاي عصبي صورت ميشود و اين موضوع كاهش بينايي و دندان درد و عوارض ديگر در بر دارد. اكثر كساني كه در غرب از اين مهم مطلع شدهاند، ريش ميگذارند.

نمونه سوم، استفاده مردها از طلاست كه از نظر علمي ثابت شده كه باعث كم شدن هورمونهاي جنسي در مردها ميشود.

{P - ر.ك: يالثاراث الحسين، ش 128، ص 9. P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.