-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9754)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27364 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دين ، امري لازم و ضروري است ؟
انسان موجودي اجتماعي ؛ است يعني براي رفع نيازمنديهاي خود به كمك ، همكاري ديگران احتياج دارد . اين همكاري و نياز به اجتماع همان گونه كه بساري از مشكلات را حل مي كند ، در عين حال مشكلاتي را هم به وجود مي آورد ؛ زيرا افراد اجتماع به اقتضاي غريزه خودخواهي و نفع طلبي در هريك از شؤون اجتماع نصيب بيشتري از نصيب ديگران مي خواهد از همين جا كشمكش و درگيري بين افراد شروع مي شود ؛ به طوريكه هر زورمندي سعي مي كند ديگران را از ابتدايي ترين حقوق محروم سازد . در نتيجه به جاي حق و عدالت زور و استبداد بر مردم تحميل مي شود . بديهي است در چنين اجتماعي عدالت حاكم نخواهد بود . آنچه كه مي تواند به هرج و مرج در اجتماع خاتمه داده ، سروساماني به آن بخشد ، قانون است . البته قانوني كه بر پايه عدالت استوار باشد . قانوني كه بر اساس سعادت حقيقي بشر و مصالح واقعي او تنظيم شود . مسلم است اين قانون نمي تواند از سوي بشر وضع گردد بشري كه در شناخت خود و جهاني كه در آن زندگي مي كند ، اعتراف به عجز مي كند . انسان به رموز و اسرار جهان آفرينش آگاه نيست ؛ بنابراين نمي توان با علم محدود و ناقص خود قانوني تنظيم كند كه سعادت واقعي انسانها را تأمين نمايد . اين جاست كه بنابر حكم عقل بايد اين قانون فقط از طرف خدا تنظيم شود ؛ خدايي كه اين جهان را از روي نهايت علم و حكمت و قدرت آفريده و به تمام اسرار و رموز آن آگاهي كامل دارد ، خدايي كه دانش و بينش او بي انتهاست ، بايد قانون را وضع كند و به وسيله ي رسولان و پيامبران برگزيده ي خويش به مردم برساند .
خداوند تعالي پيامبران خويش را براي هدايت انسانها فرستاد ، كه اولين آنها حضرت آدم ( عليه السلام ) و خاتم آنها پيامبر ما حضرت محمدبن عبدالله ( ص ) است ، كه دين او اسلام ناسخ همه اديان و تا روز قيامت باقي است .
دين مقدس اسلام ، داراي معارف مختلفي است . برخي از اين معارف اصول معرفتي است ، مانند شناخت خداوند و اقرار به وحدانيت ، عدل ، حمت ، قدرت و ساير صفات كمال او ، و ايمان به پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) و اعتقاد به معا . و برخي از اين معارف احمام و قوانين است ؛ مانند احمامي از قبيل نماز ، روزه ، حج ، زكات ، خمس ، جهاد و . . .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.