-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2737 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يقيناً شهيدان راه خدا نياز به فاتحه ندارند. با اين حال اگر فاتحه اي براي آنان بخوانيم , در وضع آنان تأثير دارد؟

حضرت امام موسي بن جعفر7به اسحاق بن عمار فرمود:

نيز فرمود: بگو: اللّهم صلي علي محمد و آل محمّد و تقبّل شفاعته وارفع درجته ; خداوندا! بر محمد و آل محمدرحمت فرست و شفاعتش نسبت به امت را قبول كن و مقام و مرتبه و درجه اش را بالا ببر.>(1)

در قرآن مجيد مي خوانيم : .(2)

واژهء صلات , هرگاه به خداوند تبارك و تعالي نسبت داده شود, به معناي فرستادن رحمت است و هرگاه به فرشتگان و مؤمنان نسبت داده شود, به معناي طلب رحمت است .

رسول خدا با اين كه اشرف الاءنبيا است و آخرين مرحلهء كمال را كه ممكن بود در دنيا كسب شود, كسب كرده , درعين حال خداوند به او دستور داده كه از من بخواه تا مقام و درجه ات را بالا ببرم و شما را در قلهء كمال و درجهء نهايي برسانم .

وقتي پيامبر اكرم كه غايت خلقت است و در اوج كمال قرار دارد, نيازمند دعا و رحمت و درود باشد, چگونه ممكن است شهيدان راه خدا نياز به فاتحه و طلب مغفرت نداشته باشند

حتماً نيازمندند و خواندن فاتحه و قرآن و خيرات كردن در وضع آنان اثر دارد.

(پـاورقي 1.محمد باقر مجلسي , بحارالاءنوار, ج 18 ص 367 حديث 72

(پـاورقي 2.احزاب (33 آيهء 56

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.