-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12554)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9794)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4527)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1411)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1061)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(737)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين روايت كه پيامبر6حجرالاسود را بر روي جامه اي قرار داد و همهء قبايل عرب در انتقال آن كمك كردند, چگونه است , مگر كعبه در زمان حضرت ابراهيم بنا نشده بود؟

درست است كعبه در زمان حضرت ابراهيم ترميم و تجديد بنا شد, چون اولين كسي كه اين خانه را بناكرد, حضرت آدم بود و بعد در طوفان نوح خراب شد و حضرت ابراهيم ـ با فرزندش اسماعيل ـ پايه هاي آن را بالابردند (و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ) ولي پنج سال قبل از بعثت پيامبر, وقتي ايشان 35ساله بود, اندوخته واشياي گران بهايي كه در چاهي ميان كعبه قرار داشت , دزديده شد; لذا قريش تصميم گرفتند ديوارهاي آن را بالاببرند و سقفي بر آن بزنند. بنابراين چهارديواري را خراب كردند و از نو بنا نهادند و تمام طوائف عرب در اين كار سهيم بودند و همه كمك كردند. ديوار كعبه به جايي رسيد كه مي بايست حجرالاسود را در جاي خود نصب كنند. بين طوائف قريش نزاع درگرفت و هر قبيله اي مي خواست اين افتخار نصيب او گردد. نزديك بود جنگ و خونريزي به وجود آيد. پدر امّ سلمه , كه از همه پيرتر بود, پيشنهاد كرد نخستين كسي را كه از درمسجدالحرام وارد شود, قاضي قرار دهند و هر چه بگويد, عمل كنند. همه قبول كردند. نخستين كسي كه وارد شد,رسول خدا6بود. چون او را ديدند, با كمال خرسندي گفتند: هذاالاءمين رضينا هذا محمّد; اين امين است . اين محمد است . ما به قضاوت او راضي هستيم . پيامبر فرمود: جامه اي نزد من آوريد. آن گاه سنگ را برداشت و بر روي جامه نهاد و سپس گفت : هر طايفه اي يك گوشهء جامه را بگيرد. پس همه آن را بلند كردند و به پاي كار رساندند. آن گاه پيامبر6حجرالاسود را در جاي خود نصب كرد و مشكل قريش حلّ شد.(1)

(پـاورقي 1.دكتر محمد ابراهيم آيتي , تاريخ پيامبر اسلام , ص 79

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.